Publicerat 17 maj, 2016

Viktig överenskommelse för snabbtågen klar

Södertälje, Trosa, Nyköping, Norrköping och Linköping har i dag slutit en överenskommelse med Sverigeförhandlingens förhandlare. Det innebär att kommunerna förbinder sig att tillsammans bygga 55 000 bostäder och medfinansiera höghastighetsjärnvägen med 525 miljoner kronor.

Tidigare har Jönköping och Värnamo kommit till en överenskommelse med förhandlarna. Nu ansluter sig fler kommuner.

[ Annons ]

– Att Södertälje, Trosa, Nyköping, Norrköping och Linköping får stationer vid den framtida höghastighetsjärnvägen innebär att vi nu sätter fart på bostadsbyggandet, förstorar arbetsmarknadsregioner och skapar tillväxt för hela stråket. I förlängningen skapar vi därmed tillväxt för hela landet, säger HG Wessberg, förhandlingsperson på Sverigeförhandlingen.

– Sträckan ligger redan i nationell plan och ska byggstartas 2017, som en första del i höghastighetsbanan. Ändpunktstrafiken mellan våra tre storstadsregioner är ett starkt skäl till att bygga Ostlänken, men sträckan är också viktig i sig självt, säger infrastrukturminister Anna Johansson (S).

Överenskommelsen utgår ifrån att Ostlänken, hela sträckan från Södertälje och genom Linköping, blir en del i det nya höghastighetsjärnvägssystemet som ska gå mellan Stockholm och Malmö, samt mellan Stockholm och Göteborg.

De bostäder som kommunerna åtar sig att uppföra själva eller genom annan markägare/exploatör, medfinansieringen och förskotteringen fördelas mellan kommunerna enligt följande:

 

Bostäder fr.o.m. 2016 och t.o.m. 2035 Medfinansiering (mnkr) Förskottering (mnkr)
Linköping 15300 173 152,8
Norrköping 15300 173 136,7
Nyköping 7400 84 54,0
Trosa 1700 47,5 12,0
Södertälje 15300 47,5 93,2
SUMMA 55 000 525 448,7

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]