Foto: Shutterstock
Publicerat 5 juni, 2018

Viktig men trög digitaliseringsprocess

Enligt en rapport från Siemens är bygg- och fastighetssektorn sämst på digitalisering. Detta trots att sju av tio företagsledare anser att digitaliseringen är viktig för det egna företaget.

Naturligtvis bör man ha i bakhuvudet att Siemens är ett företag som säljer just digitala lösningar när man läser siffrorna i deras rapport om svenska företags kunskap och inställning till digitaliseringen. Syftet med rapporten ”Från information till digital transformation” är i alla fall att belysa hur svenska företag kan vässa sina digitaliseringsstrategier. Enligt rapporten anser åtta av tio företagsledare inom industrin, energisektorn, transportsektorn och bygg- och fastighetssektorn att digitaliseringen är viktig för deras företag.

[ Annons ]

Men samtidigt säger sig 47 procent sakna en digitaliseringsstrategi. Främst anser svenska företagsledare att det är produktivitetsskäl som gör digitaliseringen så viktig.

Bland de undersökta sektorerna är energisektorn den mest digitaliserade. Och det är bygg- och fastighetssektorn som är den minst digitaliserade av de undersökta sektorerna. Här säger sig färre än fyra av tio företag ha en digitaliseringsstrategi. Betydligt fler, 73 procent, anser att digitalisering är viktigt för företaget.

Ökad användning av robotar, 3D-modellering, digitala tvillingar, BIM, mobilitet, virtual reality och augmented reality är områden man tror kommer få betydelse, och då främst resultera i lägre byggkostnader och högre kvalitet.

Det är bara 33 procent av bygg- och fastighetsbranschens företagsledare som ser digitaliseringen som ett sätt att skapa nya affärsmöjligheter. Något fler, 36 procent, ser den som en nödvändighet för innovation. Användningsområden där bygg- och fastighetssektorn attitydmässigt skiljer ut sig genom att ligga lägre än de andra tre sektorerna i enkätundersökningen.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]