[ Annons ]

Ett vikingacenter kan komma att uppföras i Täby kommun. Centret kommer bestå av en utställning med historiskt material, en spännande lekpark och ett klättercenter med vikingatema.
Publicerat 2 december, 2011

Vikingarna flyttar in i Täby

Ett vikingacenter kan komma att uppföras i Täby kommun. Centret kommer bestå av en utställning med historiskt material, en spännande lekpark och ett klättercenter med vikingatema.

Täby har många spår efter vikingatiden. I syfte att göra det unika världsarvet tillgängligt för såväl Täbyborna som för internationella besökare tas nu ett första steg för att skapa ett upplevelsecenter på temat vikingar i området Såsta-Karby i Täby.

[ Annons ]

– Ett modernt vikingacenter skulle kunna utveckla besöksnäringen i Täby på ett fantastiskt sätt, säger Mats Hasselgren (FP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Täby. Inte bara skulle det kunna bli en plats för Täbyborna att besöka, det skulle på ett naturligt sätt sätta Täbys historia och kommunen som geografisk plats på såväl den nationella som den internationella kartan.

Upplevelsecentret planeras att bestå av flera olika delar och kunna erbjuda både kultur- och fritidsaktiviteter. Det kommer även att finnas en restaurang, café och butik i anslutning till vikingacentret. Platsen erbjuder dessutom möjligheter att röra sig fritt efter olika historiska spår i det unika kulturlandskapet.

Den historiska delen skapas i samarbete med Stockholms läns museum. Visionen är att upplevelsecentret ska bli ett välbesökt och populärt utflyktsmål i Stockholms län för hela familjen.

– Vår förhoppning är att denna satsning tillsammans med det redan etablerade Runriket i Täby ska bli en världsattraktion, säger Peter Bratt, chef för Stockholms läns museum.

Den totala kostnaden för upplevelsecentret är beräknad till runt 75 miljoner kr, varav kommunens bidrag beräknas till 25 miljoner kronor. Kommunfullmäktige i Täby fattade den 28 november beslutet att anta en avsiktsförklaring till uppförandet av ett upplevelsecenter på temat vikingar.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]