[ Annons ]

Malmöbaserade Victoria Park genomförde nyligen en nyemmission, delvis för att finansiera förvärvet av ett fastighetsbestånd i Eskilstuna. Med anledning av detta har bolaget nu utökad antalet aktier och röster.
Publicerat 27 februari, 2015

Victoria Park utökar antalet aktier

Malmöbaserade Victoria Park genomförde nyligen en nyemmission, delvis för att finansiera förvärvet av ett fastighetsbestånd i Eskilstuna. Med anledning av detta har bolaget nu utökad antalet aktier och röster.

Antalet aktier har ökat med 3 852 080 stamaktier av serie A, 9 702 660 stamaktier av serie B och 91 187 preferensaktier. Sammanlagt har antalet aktier ökat med 13 645 927. Antalet röster har ökat med 4 831 464,7.

[ Annons ]

Efter ändringen uppgår antalet aktier i Victoria Park till 76 546 104 stamaktier av serie A, 146 030 708 stamaktier av serie B och 1 032 047 preferensaktier. Det sammanlagda antalet aktier i bolaget uppgår till 223 608 859 aktier. Totalt antal röster uppgår till 91 252 379,5.

Bolagets vice styrelseordförande, Greg Dingizian, har genom bolag själv förvärvat 300 000 A-aktier. Hans innehav uppgår därmed till 11,32 miljoner A-aktier i Victoria Park. Det framgår av Finansinspektionens insynslista.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]