[ Annons ]

Fastighetsbolaget Victoria Park noterades på måndagen på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap. ”Ett naturligt steg för att nå en mer likvid börsmarknad för fastighetsakter”, säger vd Peter Strand.
Publicerat 9 december, 2013

Victoria Park noteras på Stockholmsbörsen

Fastighetsbolaget Victoria Park noterades på måndagen på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap. ”Ett naturligt steg för att nå en mer likvid börsmarknad för fastighetsakter”, säger vd Peter Strand.

– Med vår notering på Stockholmsbörsen förstärks våra möjligheter att genom en offensiv tillväxtplan och ett långsiktigt förvaltningsarbete med social dimension, skapa ökat värde i vårt bestånd och därmed långsiktig värdeökning i aktien. Mot bakgrund av vår tillväxtplan är noteringen ett naturligt nästa steg för att nå en mer likvid börsmarknad för fastighetsaktier, säger Peter Strand, VD för Victoria Park.

[ Annons ]

Victoria Parks båda aktieslag, stam- och preferensaktier, kommer att handlas på Stockholmsbörsens Small Cap-lista under sektor Fastigheter. I samband med börsnoteringen sker ingen nyemission. Bolaget handlades tidigare på First North Premier.

Victoria Parks fastighetsbestånd, exklusive mark, uppgick per den 30 september 2013 till ca 261 000 kvm med ett bokfört värde om ca 1 642 Mkr, motsvarande ca 6 300 kr/kvm. De 261 000 kvm fördelas på ca 243 000 kvm bostäder, 3 200 lägenheter, och ca 18 000 kvm lokaler, exklusive mark.

Victoria Parks mål är att etablera bolaget som en betydande aktör på svenska bostadsmarknaden. Företaget investerar främst i miljonprogramsområden på tillväxtorter i södra och mellersta Sverige med en stor potential till värdetillväxt. Med en stor bostadsbrist och begränsad nyproduktion finns goda förutsättningar för Victoria Park att förädla sina fastigheter genom standardförbättringar och kvalitetshöjande åtgärder. Vid sidan av att förbättra fastigheterna arbetar företaget med en socialt hållbar förvaltning för att skapa en trivsam och trygg boendemiljö.

– Vi är glada att välkomna Victoria Park till NASDAQ OMX Stockholms huvudmarknad, där många av branschkollegorna inom fastighetssegmentet finns noterade idag, säger Adam Kostyál, noteringschef på NASDAQ OMX.

Fastighetstidningen har träffat Victoria Parks vd Greg Dingizian. Läs en lång intervju i Fastighetstidningen nr 10 som kommer ut den 16 december.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]