I dagarna har det pratats en hel del om Victoria Park och potentiella förvärv. Nu affären offentlig och bolaget köper Tornets samtliga bostadsfastigheter i Kristianstad och Stockholm. Totalt omfattar affären 1051 miljoner kronor.
Publicerat 19 december, 2013

Victoria Park köper lägenheter för över en miljard

I dagarna har det pratats en hel del om Victoria Park och potentiella förvärv. Nu affären offentlig och bolaget köper Tornets samtliga bostadsfastigheter i Kristianstad och Stockholm. Totalt omfattar affären 1051 miljoner kronor.

Victoria Park vill ytterligare etablera sig på den svenska bostadsmarknaden och köper flera bostadsfastigheter av Tornet. Samtidigt genomför bolaget nyemission. Totalt omfattar affären 1337 lägenheter fördelade på 105 000 kvadratmeter. Hyresvärdet bedöms uppgå till 114 miljoner kronor varav Kristianstad utgör 53 procent och Stockholm utgör 47 procent.

[ Annons ]

– Vi är mycket positiva till att så snart efter noteringen på NASDAQ OMX Stockholm kunna genomföra detta förvärv som är en del i tillväxten mot vårt mål om en miljon kvadratmeter uthyrbar area. Den ökade geografiska spridning som förvärvet medför passar väl med vår strategi att etablera bolaget som en betydande aktör på den svenska bostadsmarknaden, säger Peter Strand, VD för Victoria Park.

Genom affären ökar Victoria Parks fastighetsvärde från 1,7 miljarder kronor till 2,8 miljarder kronor och hyresvärdet från 227 miljoner kronor till 341 miljoner kronor. Den uthyrbara arean ökar från 261 000 kvadratmeter till 366 000 kvadratmeter och antalet lägenheter från 3 200 till 4 537

Bostadsbeståndet i affären i Kristianstad består av 24 fastigheter med en uthyrbar area om cirka 55 000 kvadrameter och ett hyresvärde om cirka 59 miljoner kronor. I förvärvet ingår även 25 friliggande villor och radhus i Skurup och Sjöbo kommun. Bostadsbeståndet i Stockholm utgörs av en samlad förvaltningsenhet i Tensta med en uthyrbar area om cirka 47 000 kvadratmeter och ett hyresvärde om cirka 54 miljoner kronor.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]