Haninge. Foto: Shutterstock.
Publicerat 19 december, 2018

Victoria Park gör jätteaffär

Victoria Park har tecknat avtal om att förvärva två bostadsfastighetsbestånd om nio fastigheter med 2 340 lägenheter. Fastigheterna är belägna i Haninge, Stockholm och Mölndal, Göteborg.

Förvärvet sker till ett underliggande fastighetsvärde om 4,7 miljarder kronor, vilket motsvarar 25 000 kronor per kvadratmeter. Hyresvärdet uppgår till cirka 250 miljoner per år. Säljare är Akelius Residential Property och tillträde sker preliminärt den 1 april 2019.

[ Annons ]

– Aktuellt förvärv är vårt största hittills och möjliggörs bland annat av en stark huvudägare. Det är en unik möjlighet att stärka vårt fastighetsbestånd och vår närvaro i Sveriges två största regioner, samtidigt ger det oss ytterligare skalfördelar i förvaltningen. Vidare innebär det att vårt mål om en fastighetsportfölj om 20 miljarder kronor till utgången av 2020 redan uppfyllts, säger Per Ekelund, vd på Victoria Park, i ett pressmeddelande.

Beståndet är fullt uthyrt med en genomsnittlig hyra om 1 300 kronor per kvadratmeter och har en omflyttningshastighet i paritet med Victoria Parks befintliga bestånd i dessa regioner.

– De förvärvade fastigheterna är centralt belägna i sin lokala geografi och omkring två tredjedelar av samtliga lägenheter är orenoverade, vilket passar vår affärsmodell med värdeskapande investeringar genom rullande ROT utmärkt, säger Per Ekelund.

Förvaltningen kommer att ske i egen regi med befintlig lokal Victoria Park-organisation samt nyrekrytering.

Fredersen Advokatbyrå AB har varit legal rådgivare till Victoria Park i samband med förvärvet och dess finansiering.

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]