Victoria Park köper ett bostadsfastighetsbestånd om totalt cirka 900 lägenheter fördelade på tre fastigheter. Säljare är det kommunala AB Bostäder i Borås.?
Publicerat 15 oktober, 2015

Victoria Park köper från Borås kommun för 500 miljoner

Victoria Park köper ett bostadsfastighetsbestånd om totalt cirka 900 lägenheter fördelade på tre fastigheter. Säljare är det kommunala AB Bostäder i Borås.?

Den uthyrbara ytan i beståndet omfattar cirka 60 000 kvadratmeter. Förvärvet ?sker i bolagsform och är baserat på ett underliggande fastighetsvärde ?om 531 miljoner kronor, motsvarande drygt 9 000 kronor per ?kvadratmeter. Tillträde beräknas ske under första kvartalet 2016.

[ Annons ]

Det aktuella beståndet är fullt uthyrt med en genomsnittlig ?bostadshyra om knappt 900 kronor per kvadratmeter per år och har en ?omsättningshastighet på drygt 15 procent. Efter affären kommer ?Victoria Park att ha en samlad uthyrbar yta om 770 000 kvadratmeter ?fördelad på cirka 9 500 lägenheter. Det totala fastighetsvärdet ökar ?med förvärvet till cirka 7,2 miljarder kronor.

– Det är glädjande att kunna teckna aktuellt avtal efter en ?strukturerad kommunal säljprocess. Detta är en viktig och strategisk ?affär för Victoria Park i en ny geografisk marknad. Genom den här ?affären tar vi ytterligare ett steg mot vårt mål att förvalta 1 000 ?000 kvadratmeter. Vi förvärvar ett bestånd som vi förväntar oss kunna ?förädla ytterligare genom värdeskapande fastighetsutveckling med en ?social dimension, säger Victoria Parks vd Peter Strand.

Förvärvet avses att finansieras genom 180 miljoner kronor från ?befintlig kassa samt resterande del genom upptagande av nya lån. ?Affären är villkorad av beslut i Kommunfullmäktige som planeras till ?november 2015.

Tillträde beräknas ske under första kvartalet 2016.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]