[ Annons ]

Victoria Parks förtätningsprojekt i Linköping
Publicerat 18 februari, 2019

Victoria Park förtätar i Linköping

Victoria Park är nu igång med den första fasen i en större satsning i Linköping. 87 nya hyreslägenheter byggs på vad som idag är relativt outnyttjad p-plats.

Sedan 2016 har Victoria Park bedrivit en planprocess med målet att skapa ytterligare 570 lägenheter i Ryd, i närheten av Linköpings universitet. Nu har bolaget beviljats bygglov för den första etappen om 87 hyreslägenheter. Avtal har tecknats med Bygg AB Bernhardsson och Carlsson. Byggstart planeras till första halvåret 2019 med beräknad inflyttningsstart december 2020.

[ Annons ]

– Vid sidan av värdeskapande investeringar och social förvaltning bedriver Victoria Park förtätningsprojekt på befintlig mark för att öka uthyrbar yta och områdenas attraktionskraft. Genom att i detta fall omvandla parkeringsytor med låg nyttjandegrad till nya bostäder skapar vi i en första etapp 87 nya hyreslägenheter i närheten av Linköpings universitet, säger Mikael Bengtsson, chef för nyproduktion inom Victoria Park.

Ambitionen är att skapa en stor portfölj av byggrätter för bostäder, såväl hyresrätter som bostadsrätter.

 

 

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]