ALMEDALEN Snabbaste vägen för att minska bostadsköerna är ökad rörlighet på bostadsmarknaden. Det var i princip en panel enigt om när frågan diskuterades i Almedalen under måndagen.
Publicerat 29 juni, 2015

”Vi vill inte se nya miljonprogram”

ALMEDALEN Snabbaste vägen för att minska bostadsköerna är ökad rörlighet på bostadsmarknaden. Det var i princip en panel enigt om när frågan diskuterades i Almedalen under måndagen.

– Man kan inte enbart bygga bort bostadsköerna, det kostar för mycket och tar extremt lång tid, konstaterade Ted Lindqvist, vd på fastighetsanalysbolaget Evidens.

[ Annons ]

På seminariet ”Vilka instrument är de rätta på bostadsmarknaden?” påpekade han att de flesta som idag efterfrågar bostäder inte har de resurser som krävs i pengar eller i långa kötider.
– Tyvärr tycks politikerna inte se helheten i bostadspolitiken för att kunna lösa det med långsiktiga förslag. Man verkar i egna stuprör som miljö, finans, energi och så vidare. Och så en bostadsminister som mest får nicka åt allt, menade Ted Lindqvist.

Hans Wallenstam såg inte heller att politiken förser marknaden med rätt styrmedel.
– Nu har man infört subventioner som tyvärr riktas till oss fastighetsägare istället för till konsumenterna. Resultatet kommer bli att vi bygger efter hur bidrag ges, istället för vad marknaden efterfrågar.

Hans Wallenstam uttryckte en viss oro över att man talar om att bygga snabbt och billigt.
– Det låter lite som ett nytt miljonprogram och sämre kvalitet på såväl byggnader som miljön runt omkring – och det vill vi inte ha en gång till.

Fredrik Lidjan, vd Magnolia Bostad, såg helst att subventioner går till producenterna. Ett mer rättvist system enligt honom. Han ser att betalningsviljan är för låg på de lägenheter som produceras idag.
– Hur många som står i bostadskön vill ha en lägenhet där normhyran är 1700 kronor per kvadratmeter? frågar han sig.

Om det fanns viss osämja om subventioner dock var enigheten stor om att ökad rörlighet krävs på marknaden.
– De subventioner som det nu talas om är småpengar i sammanhanget. Vill man få till stora förändringar krävs att reavinstskatten tas bort och fastighetskatten återinförs. Samt att det sker något med hyresregleringen, sade Tor Borg, chefekonom på SBAB.

– Gärna att byggmomsen tas bort också, inflikade Hans Wallenstam.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]