[ Annons ]

Birgitta Wennström är en av hyresgästerna som fick sin bostad genom Förvaltarens egna kö. Foto: Beatrice Graalheim
Publicerat 28 september, 2015

”Vi vill behålla en viktig kommunikationsyta”

Genom att ha sin egen kö förmedlar Förvaltaren inte bara bostäder, utan även bilden av vad bolaget står för. "Vi vill inte välja bort möjligheten att visa vilka vi är", säger Anders Sundqvist, kommunkationschef.

Fram till 2010 kunde endast de som redan var folkbokförda i Solna eller Sundbyberg ställa sig i bostadskö hos det kommunalt ägda bostadsbolaget Förvaltaren. Då stod 7 000 människor i kön. Därefter lyfte man bort folkbokföringsspärren och söktrycket mångfaldigades.

[ Annons ]

–?Då hade det kunnat vara intressant att ansluta sig till bostadsförmedlingen. Men det var kostnadsfritt att söka bostad hos oss innan och det är viktigt för oss att det fortsätter att vara det, framför allt för Sundbybergsborna.

Så motiverar Anders Sundqvist, Förvaltarens kommunikationschef, varför de valde att fortsätta med ett eget kösystem, trots att omkring 50?000 personer idag står i kö för en lägenhet hos bolaget. Ett annat viktigt ställningstagande som Förvaltaren har tagit i frågan handlar om synligheten gentemot sina kunder.

–?Som fastighetsbolag är man redan ganska anonym, men vi har 1,3 miljoner besök varje år på webbplatsen av vilka nästan 85 procent är bostadssökande. Skulle vi sluta förmedla lägenheterna själva skulle vi förlora den kontakt-ytan. Nu har vi chans att visa vilka vi är och vad vi står för, förklarar Anders Sundqvist.

Den stora kostnaden i att sköta uthyrningen själva menar han ligger i att bygga och förvalta själva IT-infrastrukturen bakom kösystemet.
– Utöver det har vi ju vår personal som jobbar med uthyrningen, men den biten måste ju de andra bostadsföretagen till stor del också ha, även om de lagt ut förmedlingstjänsten.

De fem uthyrarna tecknar tillsammans omkring 500 nya hyreskontrakt varje år. Lägenheterna förmedlas till den som har högst köpoäng, så länge inkomstkrav och åldersgräns uppfylls. Anders Sundqvist beskriver kösystemet som mycket demokratiskt.
–?Tidigare fick man behålla sina kö-poäng om man flyttade inom beståndet, men det blev så pass svårt för personer utifrån att ta sig in, så vi tog bort den regeln för att skapa lika villkor för alla.

Ställtiden mellan byte av hyresgäster är i regel mycket kort hos Förvaltaren. Det är inte ovanligt att ut- och inflyttning kan göras under en och samma dag.
– Vi jobbar hårt för att minimera vakanser. När det uppstår längre vakanser är det för att en lägenhet är i väldigt dåligt skick.

Förvaltaren tillämpar inga andra metoder än åldersgränser och inkomstkrav för att matcha sökande till sina bostäder.
– Vi tillåter lägenhetsbyten mellan våra egna hyresgäster och externa sökande, då gör vi en rimlighetsbedömning. Men matchningen sköter hyresgästerna själva.

Cirka 150 lägenheter hyrs löpande ut till socialförvaltningen som i sin tur sköter förmedlingen av dessa på egen hand. Inom resten av det drygt 8?000 stora bostadsbeståndet medges ingen förtur, vilket också kommuniceras ut tydligt av Förvaltaren. Anders Sundqvist berättar att det ändå händer att bostadssökande chansar och frågar.
–?Det händer till exempel att vi får frågan om hur mycket det kostar att få ett kontrakt, men vi är otroligt noggranna med att följa våra egna regler. I fjol hade vi en medarbetare som försökte ta betalt för en över-låtelse. Det ledde till avsked och polisanmälan.

Så varken pengar eller kontakter lönar sig. Varför tror du att den uppfattningen ändå finns?
–?Jag tror att de få fall av fusk som faktiskt inträffar får oproportionell uppmärksamhet och lever kvar länge i folks medvetande.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]