[ Annons ]

Publicerat 15 november, 2013

Vi tar steget fullt ut från fastighetsägare till samhällsbyggare

I slutet av oktober samlades Fastighetsägarna Sveriges fullmäktige på Wenner-Gren Center i Stockholm för att höra och formellt godkänna styrelsens redovisning av den verksamhet som vi bedrivit under 2012. Men framför allt för att slå fast hur vi framgent ska bedriva vårt arbete och för att utse nya ledamöter till styrelsen. I den nya styrelsen är […]

I slutet av oktober samlades Fastighetsägarna Sveriges fullmäktige på Wenner-Gren Center i Stockholm för att höra och formellt godkänna styrelsens redovisning av den verksamhet som vi bedrivit under 2012. Men framför allt för att slå fast hur vi framgent ska bedriva vårt arbete och för att utse nya ledamöter till styrelsen.

[ Annons ]

I den nya styrelsen är en tredjedel av ledamöterna nya. Det innebär naturligtvis en utmaning när så många ledamöter ersätts samtidigt. Likväl är jag trygg i förvissningen om att de nya ledamöterna med sin kompetens kommer att tillföra nya perspektiv och fortsätta utveckla Fastighetsägarna enligt den ”Framtida inriktning för Fastighetsägarna” som formellt slogs fast vid årets fullmäktigemöte.

Men även med den långsiktiga inriktningen tydligt fastslagen saknas det inte utmaningar för vår bransch.
Utmaningarna är kanske som allra tydligast på bostadsmarknaden. Den tilltagande bostadsbristen gör det allt mer uppenbart att dagens hyressättningssystem inte klarar av att hantera en situation med brist på bostäder. Här måste vi bli tydligare med att det är fullt möjligt att förändra dagens hyressättningssystem för att skapa en mer välfunger­ande bostadsmarknad, utan att tumma på vare sig konsumentskydd eller genom att införa oreglerade hyror. Ett första steg mot en långsiktig reformering av hyresmarknaden är att införa möjlighet till individuella hyresavtal vid nyproduktion. Det skulle öka incitamenten för fler nyproducerade hyres­lägenheter och därmed ge ett litet men välbehövligt tillskott av bostäder där bristen är som mest akut.

Men även den kommersiella fastighetsmarknaden står inför flera kommande utmaningar. Finansminister Anders Borg har kallat sektorn för underbeskattad och Företagsskattekommittén undersöker hur avdragsrätten för interna bolagslån kan begränsas. Två åtgärder som, om de genomförs, kommer att få stor påverkan på fastighetsföre­tagandet. Här kommer vår uppgift att vara att tydligt peka på att stabila förutsättningar för fastighetsbranschen är nödvändigt för utvecklingen i bank­sektorn och ekonomisk tillväxt.

En av våra viktigaste uppgifter framöver kommer att vara att driva opinion i frågor som syftar till att stärka det hållbara samhället.”

Men ur mitt perspektiv ligger den främsta utmaningen för Fastighetsägarna bortom nog så viktiga sakfrågor som fastighetsbeskattning och ett reformerat hyressättningssystem. Istället är det bilden av fastighetsägare och fastighetsbranschens roll i samhället som jag menar kommer att bli vår allra viktigaste framtidsfråga.
För att Fastighetsägarna ska kunna fortsätta att vara en relevant aktör i samhällsdebatten behöver vi än tydligare ta ett aktivt ansvar för samhälls­utvecklingen. Det handlar om att ta steget fullt ut från fastighetsägare till samhällsbyggare, om att aktivt delta i utvecklingen av närmiljön och det lokala samhället.

Här kan fastighetsägare över hela landet bidra till konkret samhällsnytta genom att erbjuda tränings- och försökslägenheter, genomföra insatser för ökad boendekvalitet, minska sin miljöpåverkan och aktivt delta i arbetet för att utveckla orter och regioner, för att nämna några exempel. En aktiv bostadspolitik, ett genomarbetat arbete med corporate social responsibility, CSR, och medlemskap i Samhällsbyggnadssektorns etiska råd, är viktiga byggstenar i det arbete som kommer närmast på agendan.

För Fastighetsägarna som bransch­organisationen kommer därför en av våra viktigaste uppgifter framöver att vara att driva opinion i frågor som syftar till att stärka det hållbara samhället. Genom att bidra till att skapa förutsättningar för långsiktigt hållbar tillväxt med både miljömässig och social hänsyn kommer vi ha möjlighet att vara både en relevant och aktiv aktör i det framtida
samhällsbygget.

För övrigt…

…ser programmet för Fastighetsdagarna i Båstad spännande ut. Du kommer väl?
…är det många bud i bostadspolitiken nu. Alla vill tycka något.
…är det bara fem veckor till jul. Har du tänkt på det? Inte jag heller.

 

[ Annons ]

[ Krönikor ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]