[ Annons ]

Foto: Shutterstock
Publicerat 16 november, 2020

Vi synar fönsterbytet

Den senaste tiden har en debatt om fönsterrenovering kontra fönsterbyte gått varm i media. Men vad är det som egentligen hållbarast i längden?

Allt började med en debattartikel i Ny Teknik, där Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta och Anna Jarnehammar, vice vd IVL Svenska Miljöinstitutet skrev att klimatpåverkan vid renovering måste minska.

Gustav Bergström och Alfred Skogberg, generalsekreterare respektive ordförande för den ideella föreningen Renoveringsraseriet svarade att Nordstrand och Jarnehammar visserligen var rätt ute, men att allmännyttan och andra fastighetsbolag måste sluta slänga fullt fungerande byggnadsdetaljer.

[ Annons ]

Ett exempel gällde fönster. Renoveringsraseriet riktade en uppmaning till landets fastighetsägare om att återbruka i stället för att slänga och köpa nytt. De skrev: ”Det ska oerhört mycket till innan ett nytt fönster, ur miljösynpunkt, är mer miljövänligt än att energieffektivisera ett ursprungligt fönster genom att exempelvis sätta in en tredje glasruta i befintlig båge.”

Anders Nordstrand och Anna Jarnehammar kontrade med att de minskade klimatutsläpp vid uppvärmning som ett fönsterbyte medför ofta uppväger den klimatpåverkan som uppstår vid tillverkningen av fönstret.

Längre kom inte den diskussionen. Så Fastighetstidningen beslöt att försöka ta reda på vad som gäller och kontaktade därför byggkonsulten Michael Kroner, på Vertikalplanet AB. Han vänder sig emot, vad han menar är, enögda synpunkter i debatten.

– Så fort folk säger saker som ”man ska alltid renovera”, så blir jag lite trött. Nej, vi ska inte alltid renovera! Det beror på så många olika aspekter. Och om man mäter klimatavtryck på det sättet så är man ute och cyklar, enligt mig. Det är gripet ur luften, eftersom det inte går att vederlägga. Perspektivet måste ligga närmare själva fastigheten – i driften, skötseln och ekonomin, säger Mikael Kroner.

Foto: Shutterstock

Det är heller inte alltid möjligt att renovera gamla träfönster, trots att själva träet är i gott skick. Fler aspekter spelar in om fönstren ska bli energi-effektiva.

Ett hus från 50- eller 60-talet har exempelvis ofta stora och tunga fönster, och med tiden kan de gamla träbågarna bli skeva och vinda. Att renovera den typen av fönster till att bli energi-effektiva kan därför bli problematiskt, enligt Michael Kroner.

– Det här är en väldigt vanlig situation, och ett vanligt sätt att renovera träfönster är att sätta in en extra isolerglasskiva, så kallade 2+1-glas. Men det är inte alltid det fungerar. Isolerglasskivan är tung, så det är inte säkert att ett träfönster klarar av den extra tyngden, säger han.

Vilka behov finns? Hur illa är det med fönstren? Hur stora är fönstren?

Enligt honom går det inte att säga varken bu eller bä till renovering kontra byte. Han menar att fastighetsägarna måste titta på själva fastigheten. Vilka behov finns? Hur illa är det med fönstren? Hur stora är fönstren?

– Om man själv inte har kunskap för att svara på de här frågorna så tycker jag att man ska ta hjälp av en oberoende konsult som kan titta på fönstren och ställa den ekonomiska aspekten mot den energimässiga.

Botkyrkabyggen har ett stort bestånd av olika typer av bostadshus. Enligt pressansvariga Charlotta Lundström måste man bedöma varje enskilt hus och inte applicera en ”one size fits all”-lösning. 

– Vi räknar fönsterbyten som underhåll, inte renovering. Vi utgår från förutsättningarna i varje hus och har inte en enhetlig modell för fönsterbyten som gäller i hela bostadsbeståndet. Vi gör individuella bedömningar. Ibland renoverar vi befintliga fönster, kittar om och behandlar befintliga träramar. Ibland behåller vi befintliga fönster men sätter på en yttre båge med aluminium. Ibland sätter vi in nya fönster och de i sig kan ha olika utformning, till exempel träfönster med aluminium i den yttre bågen. Ibland sätter vi in energiglas, ibland inte, säger hon.

Foto: Shutterstock

Som om inte frågan om renovering eller byte vore nog, fastighetsägare kan även ställas inför andra fönsterrelaterade problem. Svenska Bostäder äger exempelvis fastigheter på Fodgevägen i Bagarmossen. I de gamla 50-talshusen sitter originalfönstren kvar och är i vissa fall är de i dåligt skick. I våras fick Svenska Bostäder godkänt av stadsbyggnadskontoret att ersätta de gamla träfönstren med nya aluminiumfönster. Men det gick de boende inte med på och överklagade beslutet. Svenska Bostäder valde då att gå igenom utredningen igen.

– Stadsbyggnadskontoret gjorde bedömningen att vi hade en bra lösning, och att den bevarade utseendet på huset. Och vi hade en tät kontakt med dem för att säkerställa det. Men när vi fick brevet från hyresgästerna valde vi att gå igenom den tidigare utredningen igen, för säkerhet skull, säger Jonas Elamson, kommunikationschef på Svenska Bostäder.

HAR FÖNSTRET GJORT SITT?
Byta eller renovera?
Ta hjälp av expert för att bedöma fönstrens skick. Är det möjligt att renovera, eller måste de bytas ut? Ställ kostnaden för inköp av nya fönster mot energiförlusten från renoverade fönster.
Fastighetens förutsättningar
Valet av renovering eller byte styrs även av varsamhetskrav. Är byggnaden av kulturhistoriskt värde får vissa typer av ändringar inte göras. Detta regleras enligt plan- och bygglagen.
Vilket material ska jag välja?
Vid ett långsiktigt fastighetsägande är trä att föredra eftersom materialet går att underhålla på ett bättre sätt än exempelvis aluminiumfönster. Men om bågen och karmen ska bära upp mycket glas är lättmetallfönster att föredra.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]