Publicerat 13 november, 2015

Vi står inte stilla!

Fastighetsägarnas vd Reinhold Lennebo välkomnar Fastighetstidningens förflyttning från medlemsskaran till ett magasin för hela samhällsbyggarbranschen.

Du har just öppnat det senaste numret av Fastighetstidningen. Men det är en Fastighetstidning som har en delvis ny inramning och ett nytt redaktionellt uppdrag. Vi är nämligen övertygade om att när fastighetsbranschen utvecklas måste också Fastighetsägarna som organisation och även Fastighetstidningen förändras.

[ Annons ]

Digitaliseringen och inte minst Twitter, Facebook, Instagram och andra sociala mediers snabba intåg är något som inte bara påverkar vår bransch utan också hela samhället i övrigt. Då kan inte vi som branschorganisation stå stilla utan även vi måste utvecklas och följa fastighetsbranschens utveckling.

Med det här numret tar Fastighetstidningen därför också steget från medlemstidning till branschtidning.

Reinhold Lennebo
Reinhold Lennebo

Den Fastighetstidning du nu läser har därför fått uppdraget att spegla fastighetsbranschens utveckling från fastighetsägare till aktiva samhällsbyggare, som aktivt påverkar och utvecklar hela samhällsbygget. Men som samtidigt kommer fortsätta att ge en tydlig nytta till dig som fastighetsägare genom en tydlig koppling till fastighetsnära frågor och utvecklingsmöjligheter på fastighetsmarknaden ur ett socialt, ekonomiskt, juridiskt och tekniskt perspektiv.

Med det nya konceptet vill vi också i större utsträckning nå nya läsare som traditionellt inte läst Fastighetstidningen men som direkt eller indirekt är med och påverkar samhällsbygget – som politiker, opinionsbildare, beslutsfattare på kommuner och myndigheter men även andra samhällsbyggnadsaktörer. Redaktionen har därför fått större frihet att ta upp frågor som traditionellt inte tagits upp i Fastighetstidningen men som har betydelse för fastighetsbranschens utveckling, för att på så sätt skapa en mer allmänorienterad produkt med större läsvärde. Till det större läsvärdet hör också en ökad närvaro på Twitter, Facebook och inte minst uppdateringar på Fastighetstidningens egen webbplats fastighetstidningen.se.

I dagens snabba nyhetsflöde med obegränsad tillgång till information måste vi se till att det Fastighetstidningen levererar är korrekt, relevant och meningsfullt ur ett branschperspektiv, gärna kryddat med ett anslag som gör att du fortsätter att välja Fastighetstidningen som en av dina viktigaste källor för information. Med det här numret tar Fastighetstidningen därför också steget från medlemstidning till branschtidning.

Reinhold x 3

Bra signaler??

Riksbankens Kerstin af Jochnick och Finansinspektionens Erik Thedéen talar nu om nödvändigheten av rörlighet i det befintliga bostadsbeståndet. Det är bra signaler.

 

Julklappar

Märkligt nog kan jag inte låta bli att då och då fundera på julklappsinköp.

 

Förvånad?

Boverkets utredning om att Sverige ska tvingas införa individuell mätning har fått tillverkarna av mätare för värme, varmvatten och kyla att svara med en egen utredning. Någon förvånad?

Det innebär att du som medlem i Fastighetsägarna framöver kommer få mer relevant och renodlad medlemsinformation via Fastighetsägaren – våra regionföreningars egna medlemsorgan, när Fastighetstidningen kommer att fokusera mer på branschens frågor. Vi är övertygad om att det är en uppdelning som kommer ge dig bättre och mer relevant information om utvecklingen av ditt medlemskap.

Vi är en branschorganisation för fastighetsbranschen och därmed blir även fortsättningsvis näringspolitiken ett område som kommer att dominera de ledartexter vi skriver i varje nummer. Ibland kommer jag att beskriva svensk politik eller avsaknaden av svensk politik. Men främst ska vi se till att Fastighetstidningen alltid har ett anslag på ledarsidan som är en tydlig förlängning av det uppdrag vi har som organisation – att vara starka företrädare för fastighetsägare. Detta uppdrag kräver att vi kan adressera rätt frågor, ge rätt styrka åt de näringspolitiska budskapen och ge rätt stöd till medlemmarna. Det kommer vi att göra.

Reinhold Lennebo
vd Fastighetsägarna Sverige

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Krönikor ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]