Sarah Pettersson, relationsförvaltare Stena Fastigheter och Mona Finnström, vd Fastigo. Foto: David Grossman
Publicerat 8 mars, 2017

”Vi slåss tyvärr om samma människor”

Lågkonjunktur för byggbranschen, få in fler vuxna och nå nyanlända med teknisk kompetens. Där är några av faktorerna som kan rädda fastighetsbolagen från personalbrist i framtiden.

Det är nog inte många sektorer i samhället som önskar en konjunkturnedgång, men fastighetsförvaltande bolag skulle nog gärna se att byggbranschen svalnar något – då blir det nämligen enklare att rekrytera personal.

[ Annons ]

– Vi slåss tyvärr till stor del om samma människor, säger Mona Finnström, vd på Fastigo (fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation) när ämnet arbetskraftsrekrytering diskuteras på ett seminarium hos Fastighetsägarna Stockholm.

Hon liksom Ylva Disheden, utvecklingsledare kompetensförsörjning på länsstyrelsen i Stockholm, ser hur byggindustrin i Stockholm suger upp stora delar av den arbetskraft som kan tänkas arbeta inom fastighetsbolag, och då är det fortfarande stor brist även i den sektorn.

– Bristen på kompetens hotar att bli än större när stora delar av de som är gymnasieingenjörer pensioneras. Men svaret på bristen, menar Ylva Disheden, är inte att rikta blickarna mot gymnasiet och de utbildningar som finns där. Man måste satsa mer på yrkesvux och YH-utbildningar.

En bra källa att rekrytera från är också nyanlända svenskar som har teknisk bakgrund. Här krävs bättre valideringar som kan tolkas av arbetsgivarna och att fastighetsbranschen når fram till gruppen innan någon annan gör det. Invandrande ingenjörer är en eftertraktad grupp som snabbt får jobb.

Fastigos bedömning är att rekryteringsbehovet är 11 000 personer för fastighetssektorn fram till 2025. Det är till stor del äldre personal i LO-kollektivet som ska ersättas och det är inte längre enbart ett problem för storstäderna påpekar Mona Finnström.

– Som det ser ut just nu sker 80 till 90 procent av rekryteringen internt inom branschen och det löser ju inga problem utan resulterar bara i att lönerna stiger.

Ingångslönen för en nyanställd fastighetsskötare i Stockholm är idag 22 000 kronor att ställa emot 33 000 som en byggarbetare får vid första anställning, en nivå som är svårt att konkurrera med.

Sarah Pettersson, relationsförvaltare hos Stena Fastigheter i Stockholm, berättar att de för att råda bot på personalbristen arbetar med sommarjobbsprogram där yngre personer som trivs med uppgifterna senare kan erbjudas anställning. Man jobbar även med att anordna praktik- och lärlingsplatser.

– Man måste gå utanför de vanliga målgrupperna, våga göra reklam och inte minst motivera fler kvinnor in i branschen, menar Sarah Pettersson.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]