[ Annons ]

Anna Denell, hållbarhetschef Vasakronan
Publicerat 18 januari, 2018

”Vi måste ta oss i kragen och bygga mer med återbrukade produkter”

Minst 42 miljarder kronor går varje år förlorade på grund av ineffektiv materialanvändning. Detta enligt en färsk rapport från Återvinningsindustrierna. Vasakronan är ett av de företag som nu lovar bättring.

Stora ekonomiska värden kasseras årligen genom att produkter och material som använts bara en gång blir till avfall. Enligt forskningsrapporten ”Ett värdebeständigt svenskt materialsystem” handlar det om värden till 42 miljarder kronor som går förlorade varje år – enbart i Sverige.

[ Annons ]

”Förbättringspotentialen är betydande. Med rätt åtgärder skulle Sverige kunna återta en stor del av de ekonomiska värden som i dag går förlorade i vår ineffektiva materialhantering.” Det skriver Anders Wijkman och Lina Bergström från Återvinningsindustrierna, som ligger bakom rapporten, på DN Debatt.

Där presenteras också ett upprop för cirkulär ekonomi. Flera stora företag förbinder sig där att öka sina inköp av återvunnet material och att utveckla metoder och affärsmodeller för en mer cirkulär ekonomi.

Ett av dessa är Vasakronan.

– Vi har blivit ganska duktiga på att förse marknaden med återbrukade byggprodukter när vi river. Nu måste vi ta oss i kragen och ta nästa steg genom att också själva bygga mer med återbrukat byggmaterial, säger Vasakronans hållbarhetschef Anna Denell.

I rapporten slås det fast att ett av de stora problemen är att vi helt enkelt har ganska dålig koll på hur stora materialflöden det är som går förlorade. Som en naturlig följd finns det heller inga nationella mål för att bibehålla ekonomiskt värde i materialanvändningen.

Anna Denell bekräftar att det också gäller bygg- och fastighetsbranschen. Därför har Vasakronan i ett nyligen avslutat projekt, Hubben i Uppsala, följt upp all materialanvändning.

– Det är för att få ett noll-läge. Nu vet vi hur det brukar se ut när vi bygger ett hus så att vi har något att utgå från och sätta kvantifierbara mål för att förhoppningsvis kunna bygga helt cirkulärt i framtiden, säger Anna Denell.

Men redan nu gör Vasakronan saker för mer återbruk.

– Framförallt i lokalanpassningsprojekt. Säg att en advokatbyrå flyttar och så ska det in en reklambyrå. De kommer tycka att det känns helt fel med alla mörka träslag, som ofta finns på advokatkontor. Traditionellt sett har vi bara rivit ut det gamla för att bygga om lokalen med en massa nya material.

Men tekniskt sett är det ofta fullgott material som man rivit ut och kastat. Anna Denell berättar att Vasakronan ingår i ett Vinnova-finansierat projekt som syftar till att lyfta återbruk till en industriell skala bland annat genom att nyttja digitalisering.

– Det är egentligen ganska enkelt. Kan vi redan när vi planerar en ombyggnation lägga in det vi planerar att riva ut på en marknadsplats så blir det enkelt för någon annan kan köpa det.

Men helst går Anna Denell ett steg längre – att helt enkelt inte bygga om och riva ut med samma frekvens som idag.

– Jag hoppas att vi kan skapa lokaler som är mer generella där den identitetsskapande inredningen istället löses med olika typer av lösa föremål som är enkla att flytta runt. Vi försöker att ta den dialogen när vi lokalanpassar.

Anders Wijkman och Lina Bergström trycker på att regelverken behöver ses över så att återvinning lönar sig bättre.

Anna Denell menar att det visserligen kan behövas regelförenklingar även i fastighetsbranschen. Ett exempel är att exempelvis en dörr, så pass gammal att den saknar CE-märkning, helt plötsligt inte längre inte är godkänd om den flyttas.

– Men det är inte den stora frågan när det kommer till återbruk av byggnadsmaterial. Där handlar det mer om ett mind-set hos oss aktörer. Som att det fortfarande förekommer entreprenadformer där entreprenören faktiskt tjänar mer ju mer material den använder, säger Anna Denell.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]