Publicerat 3 mars, 2015

”Vi måste lära oss räkna på nytt”

Social hållbarhet är det nya svarta. Eller det nya gröna. Årets viktigaste område sägs det i alla fall i olika sammanhang. Som om vi enbart kan koncentrera oss på en fråga i taget. Men i verkligheten går det självklart inte. Vi behöver se på allting samtidigt och hela tiden. För hållbarhet handlar helt enkelt om […]

Social hållbarhet är det nya svarta. Eller det nya gröna. Årets viktigaste område sägs det i alla fall i olika sammanhang. Som om vi enbart kan koncentrera oss på en fråga i taget.

[ Annons ]

Men i verkligheten går det självklart inte. Vi behöver se på allting samtidigt och hela tiden. För hållbarhet handlar helt enkelt om hur något överlever över lång tid. Inte till nästa årsbonus.

Hållbarhet är även att se hur saker hänger ihop och hur de egna besluten och handlingarna påverkar områden utanför den egna fastigheten eller den egna kommunen. Vi behöver sätta fastigheten i ett sammanhang. Social hållbarhet rymmer därför en stor mängd frågor.

För bostadsektorn kan social hållbarhet ses som möjligheten för alla människor att ha en livsmiljö där de ges chansen att tillgodogöra sig kunskap, att utvecklas och ha en god hälsa. För att nå dit är det flera frågeställningar vi behöver se över. Exempelvis hur samhället ska stödja ekonomiskt svaga hushåll, segregation, utanförskap men även den generella bostadsbristen.

Här behövs åtgärder på nationell nivå, men det finns även behov av sociala åtgärder på fastighetsnivå.

Vad innebär det exempelvis att arbetslösa från orten anställs till ett byggprojekt? Vad betyder det att lekplatser och fritidssysselsättningar tagits fram med ett genusperspektiv? Och vad händer om en stängd fritidsgård öppnas igen?

Vi behöver hitta nya sätt att värdera lösningar. För jag är övertygad om att konventionella investeringskalkyler inte får med hela bilden. För helheten är komplex. Men alldeles nödvändig att ta hänsyn till, för att få ett hållbart samhälle. Det finns mycket som jag tror vi skulle göra mer av om vi fick till nya sätt att värdera olika åtgärder.

Pocket parks till exempel, små miniparker insprängda i staden, har blivit allt populärare att skapa i samband med modern stadsutveckling och förtätning av städer. New York, London och Köpenhamn har med pocket parks i sina stadsplanerings- och utvecklingsprogram. I Sverige är det ett nytt begrepp men tanken med pocket parks är att de kan innehålla många olika funktioner på en liten yta, så som ekosystemtjänster som ren luft, minskat buller genom träd, gröna väggar, bikupor med mera.

Många olika funktioner på liten yta är just vad vi behöver få till i våra framtida städer. Det är klokt att förtäta, men vi behöver förtäta smart och hållbart.

För fastighetsbranschen inkluderas även frågor om ansvar för att inköpt material tagits fram på ett rättvist sätt. Jämställdhet, mångfald, korruption är också en del av den sociala hållbarheten och kommer att vara än viktigare i fram-tiden.

För social hållbarhet är inte något som står som en enskild del. Åtgärder för att nå social hållbarhet kan komma av åtgärder som i första hand var avsedda att åstadkomma miljömässig hållbarhet. Åtgärder inom både miljömässig och social hållbarhet bidrar även till ekonomisk hållbarhet.

Därför behöver vi ändra på hur vi ser och räknar på en hel mängd olika saker.

 

Sara Haasmark, hållbarhetschef på Fastighetsägarna Stockholm.

 

Saras lista:

Jämställda lekplatser?
Forskning visar att tillrättalagda lekplatser förstärker könsroller, medan lek i skog gör barn mer jämlika. Utformning av vår miljö har större betydelse än vad vi anar.

Pocket parks?
Små outnyttjade ytor i staden som kan bidra till rekreation, biologisk mångfald, luftrening med mera. Finns bland annat i Köpenhamn och New York.

Smarta resor
I kollektivtrafiken?i Helsingfors införs under 2015 ett helt nytt servicepaket som består av ett helt integrerat biljett- och informationssystem som ska hjälpa resenärerna att välja bästa färdsätt och betalning i kollektivtrafiken.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Krönikor ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]