[ Annons ]

Nooshi Dadgostar (V), bostadspolitisk talesperson.
Publicerat 13 februari, 2018

”Vi måste gemensamt kavla upp ärmarna”

Nyligen presenterade Fastighetsägarna en rapport om hur man kan bedriva en bättre social bostadspolitik. Hur ställer sig då politiken till dessa förslag? Nooshi Dadgostar, bostadspolitisk talesperson för Vänsterpartiet, kommenterar rapporten.

Nyligen presenterade Fastighetsägarna en rapport med förslag till en bättre social bostadspolitik. I rapporten tecknar Fastighetsägarna en bild av behoven och lämnar nio förslag för att utveckla den sociala bostadspolitiken. Det är nyktert att även Fastighetsägarna nu har övergivit idén om att så kallade marknadshyror, alltså kraftigt höjda hyror, skulle ha någon plats i den nya svenska bostadspolitiken. Tvärtom skulle det skapa enorm social utsatthet bland tre miljoner hyresgäster.

[ Annons ]

En förstärkning av bostadsbidrag och bostadstillägg är en bra och viktig komponent som lyfts fram i rapporten. Vänsterpartiet har fått igenom höjningar under mandatperioden, men fler behövs. Det gäller dock hela socialförsäkringssystemet, så som a-kassa och sjukförsäkringen men också pensionerna behöver höjas. Stora ekonomiska klyftor, och otrygghet vid sjukdom och arbetslöshet, gör att många människor riskerar att få det svårare att klara hyran. Där vill vi se en kraftfullare utjämning av de ekonomiska villkoren i Sverige, där tex mer progressiva kapitalskatter är en del.

Men vad kan vi politiskt göra utöver detta? Jo, vi behöver se till att antalet hyresrätter ökar. Om utbudet ökar kommer även hyrorna att stabiliseras på en, för de allra flesta okej nivå. Så utöver Fastighetsägarnas bra förslag om vräkningsförebyggande åtgärder, sänkta tillträdeskrav och boendestöjande verksamhet, behöver kommun och stat tillsammans bli bättre på att rikta in produktionen på hyresrätten. Idag går ju den största delen av de bostadspolitiska stöden till dem som redan har en bostad (!).

Det finns stora möjligheter att bygga bort bostadsbristen

Den statliga politiken behöver ta fram förmånliga lån för byggande av hyresrätter och den kommunala nivån har, men bör få ännu fler, möjligheter att gå mycket tuffare fram när det gäller att ställa krav på att det byggs hyresrätter i kommunen. Tillsammans med det populära investeringsstödet vi har lanserat den här mandatperioden, kan byggandet av hyresrätter tredubblas. Det finns ett mycket stort stöd bland väljarna för en sådan politik. Det finns också många andra europeiska länder som genom den här typen av starka styrsystem lyckas bygga mycket och kontinuerligt, både i hög- och lågkonjunktur.

Några av förslagen är jag dock mer frågande till. Eftersom bostadsrätter och villor idag säljs på auktion och inte har några pristak bör man vara mycket försiktig med förslag som driver upp nuvarande prisnivåer. Förlorarna är alltid vanliga arbetare som inte uppbär de höga lönerna. Utökad inriktning på andrahandsuthyrning gynnar den grupp idag som köper på sig flera bostäder och som vill tjäna pengar på människors utsatthet på bostadsmarknaden. Detsamma gäller skattegynnat bosparande som bygger på att den mest välavlönade gruppen i samhället, som idag har råd med att lägga undan pengar, får en kraftig skattesänkning. Båda förslagen, vet vi eftersom de prövats i andra länder, driver upp priser och utökar inte antalet bostäder.

Det finns stora möjligheter att bygga bort bostadsbristen. Det har ju gjorts förr. Det kräver bara att vi gemensamt kavlar upp ärmarna.

Nooshi Dadgostar (V) 

bostadspolitisk talesperson för Vänsterpartiet 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Opinion ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]