650 temporära bostäder ska byggas i en första etapp. Illustration: Älvstranden Utveckling AB.
Publicerat 28 januari, 2016

”Vi hoppas på innovativa lösningar”

Stadsutvecklingsprojektet i Frihamnen i Göteborg går framåt. Nu söker Älvstranden Utveckling aktörer som i en första etapp kan uppföra 650 temporära lägenheter – både på mark och på vatten.

– Vi hoppas på nytänkande och innovativa lösningar – men framför allt på resurser och strategier för att bygga snabbt, säger Ulrika Palmblad Gröön, chef fastighetsutveckling.

[ Annons ]

Projektet blir en del av stadsutvecklingsprocessen i Frihamnen och knyter an till den framväxande Jubileumsparken och är både ett sätt att lösa Göteborgs akuta bostadsbrist och ge området liv och mångfald. Älvstranden Utveckling hyr ut marken till de utvalda aktörerna i 15 år.

– Visst är satsningen tidsbegränsad, men den ger oss också nyttiga erfarenheter, säger Ulrika Palmblad. Vi kommer att lära oss mycket. De temporära bostäderna är ett sätt att testa hur vi bygger tätt och socialt hållbart med hög kvalitet och variation i de gemensamma rummen.

Fördelningen mellan studentlägenheter, boende för nyanlända och företagsbostäderna ska bli 1/3 per kategori. Hyran för företagsbostäderna blir marknadsanpassad och studentlägenheterna hyresnivå ska ligga i linje med genomsnittet för studentlägenheter i Göteborg.

Anbudsprocessen gäller nio byggätter på sammanlagt ca 30 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta. De ligger på Kvillepiren, mellan kajen och Kajskjul 122 på Lundbykajen och ute i vattnet i Lundbyhamnen – där det blir fråga om flytande kvarter.

Ansökningarna om en eller flera byggrätter ska vara inne senaste den 17 mars och slutgiltigt beslut väntas vara klart i april. Utvärderingen av anbuden görs av Älvstranden Utveckling och Stadsbyggnadskontoret och utgår från både projektidé och genomförandeplan.

– Tidsaspekten prioriteras när det gäller en tredjedel av aktörerna. Vi har en stark vilja att byggnation ska bedrivas i högt tempo och att byggrätterna ska färdigställas så snart som möjligt, säger Ulrika Palmblad Gröön.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]