[ Annons ]

Andreas Nisser, tillväxtchef Altrua.
Publicerat 4 mars, 2022

”Vi har verksamhetens glasögon på oss”

Altura har nyligen förvärvat ett flertal utbildningsfastigheter. Försäljning av skolor är just nu omdebatterat, men bolagets nya tillväxtchef Andreas Nisser tror på fortsatt låg risk.

Altura, NREPs gren inom samhällsfastigheter, som har främst fokuserat på äldreboenden, storsatsar nu på fastigheter inom utbildning. Bolaget har den senaste tiden förvärvat utbildningsfastigheter till ett fastighetsvärde om en miljard kronor. Sedan tidigare har Altura förvärvat två förskolor i Stockholmsregionen – Jensen förskola Snättringe i Huddinge och Kulturförskolan Smedby i Upplands Väsby. Nu växer portföljen med ytterligare fem utbildningsfastigheter runt om i Sverige som kommer att innehålla för- och grundskolor samt en särskola i Sollentuna.

Som ett led i satsningarna rekryterades Andreas Nisser till rollen som tillväxtchef. Med sig har han tio års erfarenhet från utbildningsföretaget AcadeMedia.

[ Annons ]

Fastighetstidningen har i en serie artiklar berört den debatt om samhällsfastigheter som börjat ta fart, mycket på grund av försäljningen av skolfastigheter i Stockholm. Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR,  spådde en viss nedgång i transaktioner mellan kommun och privata bolag. Dels på grund av ett allt större opinionstryck som ifrågasätter kommunens affärer. Dels för att vi inte längre står inför samma befolkningsökning. Utifrån Socialdemokraternas kongressbeslut om att begränsa vinster i skola och omsorg resonerade civilminister Ida Karkiainen (S) kring att det även skulle kunna komma att innefatta fastigheter inom välfärden – även om hon var noga med att påpeka att det inte är något skäl att lägga sig i det kommunala självstyret.

Vi kan tillföra flera värden som gör att totalkostnaden blir lägre för kommunen.

Men Andreas Nisser tror inte att det är någon större risk att ”politisk risk” kommer att påverka marknaden.

–Vi ser långsiktigt på investeringar i samhällsfastigheter. Vi ser också att det inte är just lokalerna som debatteras, utan driften i lokalerna. Vi tittar noga på vilka typer av fastigheter vi investerar i, säger Andreas Nisser.

 Vad är ert främsta argument varför kommunerna ska sälja verksamhetslokaler till er? 

– Vi kan tillföra flera värden som gör att totalkostnaden blir lägre för kommunen. Till att börja med bygger vi hållbara byggnader och vi som bolag ska vara klimatpositiva senast år 2028. NREP har en historik att vara ledande inom detta och kommer att vara det även framgent, säger Andreas Nisser.

Han talar också om hur ett bolag som Altura, tillsammans med kommunen, kan se till att bygga just de ytor som behövs.

– Där vi utvecklar äldreboenden och förskola med kommunen som hyresgäst har vårt bidrag varit att ta bort de icke värdeskapande ytorna. Vi har justerat planlösningar så det är enklare att arbeta för personalen och format produkten till en mer hållbar huskropp. Då har kommunens totalkostnad minskat, det blir en bättre arbetsmiljö för personalen samt en bättre miljö för de äldre och för barnen i förskolan, säger Andreas Nisser.

Framför allt tycker vi att kommunerna ska ställa högre hållbarhetskrav, inte minst om det är ett nytt hus som ska byggas.

En av Andreas Nissers branschkollegor, Nils Styf vd på Hemsö, menade att kommunerna behöver bli betydligt bättre på att ställa krav på köparna.

– Det har vi verkligen inga invändningar emot. Tvärtom menar vi att kommunerna måste ställa krav på att köparna. Framför allt tycker vi att kommunerna ska ställa högre hållbarhetskrav, inte minst om det är ett nytt hus som ska byggas, säger Andreas Nisser.

Andreas Nisser menar att kommuner bör ställa som krav att köparen har en historik i att utveckla och äga samhällsfastigheter.

– Det är otroligt viktigt att som köpare förstå att det är skattepengar som hanteras och att därför göra det på ett respektfullt och ansvarstagande sätt. Förutom att försäkra sig om att en köpare har finansiella muskler att genomföra sitt köp eller sitt projekt, så menar vi att en köpare också måste förstå den verksamhet som ska bedrivas i lokalerna, gärna genom att de själva har operatörens kompetens i sitt team. Då menar vi att det går att skapa en produkt som endast innehåller värdeskapande ytor, säger Andreas Nisser.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]