Lennart Sten, ordförande Fastighetsägarna Sverige.
Publicerat 12 november, 2018

”Vi behöver en långsiktig plan för fler bostäder”

Utmaningen är inte ny, men situationen har kraftigt förvärrats. En lång rad samhällsproblem bottnar i avsaknaden av en fungerande social bostadspolitik. Det finns inga enkla lösningar, men det brådskar att politiken börjar diskutera de åtgärder som krävs menar Lennart Sten i sin ledare.

Bristen på antalet tillgängliga bostäder är fortsatt den största utmaningen på bostadsmarknaden. I sin senaste sammanställning konstaterar Boverket att av 290 kommuner uppger över 80 procent att de har brist på bostäder.

[ Annons ]

Två av tre kommuner uppger dessutom att de kommer ha fortsatt brist på bostäder om tre år. Särskilt ansträngd är situationen för de som står allra längst ifrån bostadsmarknaden och som har det svårast att på egen hand ordna sitt boende, som nyanlända, resurssvaga och socialt utsatta.

Utmaningen är på inget sätt ny men situationen har under de senaste åren förvärrats kraftigt. På allt fler håll är socialtjänsten den största eller en av de största hyresvärdarna. Det handlar allt oftare om resurssvaga hushåll utan sociala problem, som ensamstående med barn, där socialtjänsten blir den sista utvägen för att ordna boende när det inte finns några andra alternativ. För de med psykiska eller sociala problem blir tröskeln då ännu högre, när de ofta hamnar sist i kön bland de många andra som har svårt att ordna sitt boende.

Detta samtidigt som bostadsbyggandet under de senaste åren varit större än på länge och som därmed visar hur omfattande de sociala utmaningarna på bostadsmarknaden är.

Det handlar inte om svårigheter att kunna betala hyran för en nybyggd bostad, utan om att allt fler inte har möjlighet att betala boendekostnaderna för de billigaste bostäderna som redan finns. De som alltid kommer vara billigare än de billigaste nybyggda bostäderna.

Samtidigt ser vi en utveckling där allt fler samhällsutmaningar koncentreras. Polisen klassificerar totalt 61 områden som utsatta. Här är otryggheten för de boende större, trångboddheten högre, skolresultaten lägre, arbetslösheten och andelen personer med försörjningsstöd högre. Till det kommer att andelen brott är betydligt större än i samhället i stort.

Det handlar om att allt fler inte har möjlighet att betala boendekostnaderna för de billigaste bostäderna som redan finns.

Det är problem som inte går att lösa genom fler poliser. Istället handlar det om att bryta segregation och utanförskap genom bättre integration, förbättrade skolresultat, att fler kommer i arbete men också genom att fler av egen kraft kan efterfråga och betala för sitt boende.

Lennart x 3
Regeringsbildning
Vill politikerna visa att vi inte behöver dem?

Varsel
Saab varslar och Handelsbanken varslar, är detta varsel om en inbromsning i ekonomin?

Fler lösningar
Trygghet och säkerhet kan inte lösas bara med strängare straff och fler poliser.

Det finns inga enkla, snabba lösningar. Utan det handlar om att genomföra flera åtgärder parallellt. Inom bostadspolitiken handlar det framförallt om att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar och tillräcklig bostadsförsörjning och att utveckla en ny social bostadspolitik som kan möta dagens sociala utmaningar.

Vi behöver bryta segregationen genom att skapa blandade områden med olika upplåtelseformer som bidrar till integration. För det krävs en fungerande bostadspolitik som främjar och bidrar till ökade investeringar i bostäder.

Vi behöver också utveckla den sociala bostadspolitiken genom att bland annat rikta ekonomiskt stöd direkt till hushållen för att underlätta för fler att efterfråga ett boende. Fastighetsbranschen kan bidra genom att ställa rätt och relevanta krav på hyresgästernas inkomster. Endast då kan vi få en långsiktigt fungerande bostadsförsörjning för fler.

Lennart Sten,
ordförande Fastighetsägarna Sverige

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Krönikor ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]