Publicerat 8 oktober, 2021

Vestum spikar nya finansiella mål – reser 2 miljarder kronor genom riktad nyemission

Bygg- och anläggningsbolaget Vestum har spikat flera nya finansiella mål och tar in 2 miljarder kronor genom en riktad emission.

Vestum justerar sina finansiella mål efter att förvärvstakten varit högre än väntat och företaget har nu etablerat sig utanför Sverige samt stärkt sin balansräkning.

Bolaget siktar nu på ett justerat ebita-resultat om minst 3 miljarder kronor mot slutet av 2025. Detta skall ske med hjälp av en kombination av organisk tillväxt och förvärv. Den justerade ebita-marginalen skall vara minst 10 procent. Nettoskulden i förhållande till justerat ebitda-resultatet skall vara 2,5-3,5x över en period av fyra kvartal. Företagets utdelningspolicy är att man skall återinvestera vinster och kassaflöden i verksamheten eller i nya förvärv.

Tidigare mål var att genom förvärv öka proformaförsäljningen med minst 2 miljarder kronor per år och proforma ebita-resultatet med minst 200 miljoner kronor.

- Vestum har uppnått en hög grad av effektivitet i förvärvsprocessen och organisationen och har nu framgångsrikt ingått ett avtal om att förvärva Lakers Group med 25 företag i Norge, Sverige, Finland, Danmark, Tyskland och Storbritannien. Vestum har för närvarande flera undertecknade avsiktsförklaringar och en fortsatt stark M&A pipeline, både på den befintliga marknaden och genom ytterligare plattformar i nya geografier som ett resultat av förvärvet av Lakers Group, säger Conny Ryk, vd för Vestum, i en kommentar.

Vestum har också stärkt kassan genom en riktad nyemission om 2 miljarder kronor. Teckningskurs var 95 kronor vilket motsvarar en rabatt om cirka 6,9 procent jämfört med aktiens volymvägda genomsnittskurs de senaste tio handelsdagarna. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Danske Bank. Emissionen var övertecknad.

Nyemissionen har tecknats av ett antal nya svenska och internationella institutionella investerare, däribland Andra AP-Fonden, Creades via kapitalförsäkring, Danske Invest, Handelsbanken Fonder, Norron Asset Management och OstVast Capital Management.newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]