Publicerat 17 februari, 2023

Vestum ökar omsättning och vinst rejält (uppdatering)

(Organisk tillväxt och vd-kommentar, ebita-marginal och framtidsutsikter)

Bygg- och anläggningsbolaget Vestum redovisar en mer än fördubblad omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten steg också rejält i förhållande till fjolåret. Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Omsättningen steg till 2 025 miljoner kronor (987). Organisk tillväxt var 20 procent.

“Den organiska tillväxten drivs fortsatt främst av Infrastructure-segmentet och i synnerhet av våra verksamheter inom vägunderhåll, VA-arbeten, järnvägsmiljö och kollektivtrafik”, kommenterar vd Conny Ryk.

Ebitda-resultatet blev 271 miljoner kronor (111), med en ebitda-marginal på 13,4 procent (11,2).

Ebita-resultatet blev 205 miljoner kronor (72), med en ebita-marginal på 10,1 procent (7,3).

Water-segmentet hade den lägsta marginalen inom koncernen på 8,0 procent. I rapporten uppges det att segmentet blev negativt påverkat av ett fåtal uppdrag mot offentlig sektor.

“Dessa uppdrag upphör under första kvartalet 2023 och förväntas inte påverka lönsamheten i någon betydande omfattning under kommande kvartal”, säger Conny Ryk.

Marginalen i de två övriga segmenten Infrastructure och Services blev 10,7 respektive 12,1 procent.

Justerat ebita-resultat blev 200 miljoner kronor (79).

Rörelseresultatet blev 125 miljoner kronor (30), med en rörelsemarginal på 6,2 procent (3,0).

Resultatet före skatt var 68 miljoner kronor (3).

Resultatet efter skatt från kvarvarande verksamhet blev 49 miljoner kronor (-2).

Resultat per aktie hamnade på 0,13 kronor (-0,01).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 211 miljoner kronor (11).

“Fokus framåt kommer framförallt vara att driva marginalförbättringar, men också kapitalstruktureffektiviseringar, och det finns goda förutsättningar att under kommande år öka marginalen och kassaflödesgenerering i koncernen”, säger Conny Ryk.

Vestum, MkrQ4-2022Q4-2021Förändring
Nettoomsättning2 025987105,2%
EBITDA271111144,1%
EBITDA-marginal13,4%11,2%
EBITA20572184,7%
EBITA-marginal10,1%7,3%
EBITA, justerat20079153,2%
EBITA-marginal, justerat9,9%8,0%
Rörelseresultat12530316,7%
Rörelsemarginal6,2%3,0%
Resultat före skatt6832 166,7%
Nettoresultat49-2
Resultat per aktie, kronor0,13-0,01
Kassaflöde från löpande verksamhet211111 818,2%
Utdelning per aktie, kronor0

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]