Publicerat 25 januari, 2022

Vestum köper större infrastrukturbolag – omsättning om 166,5 miljoner kronor

Bygg- och anläggningsbolaget Vestum har köpt infrastrukturbolaget Västsvensk Byggskruv - som totalt omsätter 166,5 miljoner kronor - för en hemlighållen köpeskilling. Det framgår av ett pressmeddelande.

Köpet finansieras delvis genom en kvittningsemission om 1 677 450 Vestum-aktier, vilket ger en utspädning om 0,5 procent.

Aktierna som betalas till Västsvensk Byggskruvs ägare kommer att ingå i ett lock-up-avtal om 24 månader.

Det förvärvade bolaget hade under 2021 ett ebitda-resultat om 33,2 miljoner kronor och ett ebita-resultat om 26,2 miljoner.

Tim Hansson
tim.hansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]