Publicerat 3 juni, 2021

Vestum köper MTB Mark & Trädgårsbyggarna för 95 miljoner kronor

Vestum förvärvar MTB Mark & Trädgårdsbyggarna för 95 miljoner kronor på kassa- och skuldfri basis. Det framgår av ett pressmeddelande.

Köpet finansieras med kontanter (kassa och förvärvskredit) samt med cirka 32,5 miljoner kronor med revers som efteråt kvittas mot 616 347 aktier i Vestum genom kvittningsemission. Utspädningseffekten är cirka 0,7 procent.

Bålsta-baserade MTB har 24 anställda och utför arbeten inom mark och väg, asfalt, vatten och avlopp samt anläggningsarbeten. Verksamheten omsatte under förra året 83,4 miljoner kronor och gjorde på det en ebitda på 14,5 miljoner kronor och en ebita på 12,1 miljoner kronor.

Transaktionen förväntas bli genomförd inom sex veckor.

Westum är under namnändring från Wesc i samband med byte av verksamhetsinriktning från mode till byggbranschen.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]