Publicerat 7 juni, 2021

Vestum höjer tillväxtmålet

Vestum höjer tillväxtmålet till att årligen genomföra förvärv som tillför en proformerad justerad ebita på minst 200 miljoner kronor, mot tidigare målet på minst 100 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Det nya tillväxtmålet baseras utifrån antagandet att bolaget genomför förvärv som tillför proformerad omsättning på minst 2 miljarder kronor.

Tillväxtmålet höjs mot bakgrund av fyra faktorer, 1) snabbare genomförda förvärv än förväntat, 2) genomförd riktad nyemission som påskyndar förvärvstempot, 3) har förhandlat till sig mer gynnsamma förvärvskreditvillkor och 4) att man upplever positivt mottagande från entreprenörer och andra relevanta marknadsaktörer, vilket gjort att kvalitetsbolag söker sig till Vestum.

Vestums övriga mål är en justerad ebita-marginal på minst 8,0 procent och en nettoskuld i förhållande till justerad ebitda på inte mer än 4,0 gånger genomsnittet över de senaste fyra kvartalen. Vinster ska inte delas ut utan återinvesteras i verksamheten.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]