Publicerat 18 augusti, 2021

Vestum höjer sitt marginalmål till en justerad ebita-marginal på minst 10 procent (8)

Bygg- och anläggningsbolaget Vestum höjer sitt marginalmål. Det nya målet är att nå en justerad ebita-marginal på minst 10 procent, jämfört med tidigare minst 8 procent. Det framgår av ett pressmeddelande.

- Vestum har uppnått en hög grad av effektivitet i förvärvsprocess och organisation vilket medfört att vi på kort tid kunnat genomföra 14 förvärv. Med en bevisad förvärvsmodell kommer den höga förvärvstakten att fortsätta. Kombinationen av hög förvärvstakt och stark lönsamhet gör att vi snabbt etablerar en mycket intressant plattform både ur ett operationellt och finansiellt perspektiv, säger Conny Ryk, Vestums vd.

De finansiella målen lyder nu enligt följande:

* Vestums målsättning är att årligen genomföra förvärv som tillför proformerad omsättning om minst 2 miljarder kronor och proformerad justerad ebita om minst 200 miljoner kronor.
* Vestums målsättning är att uppnå en justerad ebita-marginal om minst 10 procent.
* Vestum har som mål att den finansiella nettoskulden i relation till justerad ebita inte ska överstiga fyra gånger som genomsnitt över de senaste fyra kvartalen.
* Vestums vinstmedel och tillgängliga kassaflöden ska till hundra procent återinvesteras i verksamheten och/eller användas till nya förvärv.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]