Publicerat 31 maj, 2021

Vestum förvärvar undertaksspecialist med omsättning på 240 miljoner kronor

Wesc, under namnändring till Vestum med ny inriktning på byggbranschen, förvärvar undertakskoncernen We Ar(e) Group och dess fem dotterbolag för en initial köpeskilling på cirka 193 miljoner kronor på kassa- och skuldfri basis. Det framgår av ett pressmeddelande.

Det förvärvade bolaget har 139 anställda och omsatte förra året 240 miljoner kronor med en ebitda på 28,4 miljoner kronor och ebita på 23,9 miljoner kronor. Huvudkontoret ligger i Bromma.

Affären finansieras med kassa och förvärvskredit, samt dels med revers (93 miljoner kronor) som kan kvittas mot 1,78 miljoner aktier i Vestum genom en kvittningsemission. Utspädningen är cirka 2,1 procent. I avtalsvillkoren ingår också en maximal tilläggsköpeskilling på 30 miljoner kronor kopplad till vissa finansiella mål för 2021 och 2022.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]