Publicerat 8 oktober, 2021

Vestum förvärvar Lakers för 2 miljarder kronor och gör en lika stor riktad emission

Bygg- och anläggningsbolaget Vestum förvärvar Lakers Group för en initial köpeskilling av 2 044 miljoner kronor på kassa- och skuldfri basis. Det framgår av ett pressmeddelande.

Betalningen sker dels med kontanter och dels med revers som efteråt kvittas mot 2,6 miljoner aktier i Vestas genom en kvittningsemission. Betalningen med revers innebär en utspädning på upp till 2,7 procent.

Oslo-baserade Lakers Group är en nordeuropeisk leverantör av eftermarknadstjänster och specialistprodukter inom vatten- och avloppspumpar. Koncernen utgörs av totalt 25 bolag och hade under senaste tolvmånadersperioden per augusti 2021 en omsättning på 1,19 miljarder norska kronor med en justerad ebitda på 181,54 miljoner miljoner norska kronor och en ebita på 151,4 miljoner norska kronor.

”Med förvärvet av Lakers Group ökar Vestums storlek med cirka 50 procent, både avseende omsättning och justerad ebita”, säger vd Conny Ryk.

Enligt Vestum innebär förvärvet också att man påskyndar etableringen av Vestum Norge och blir redo att göra förvärv utanför Sverige från och med första halvåret 2022.

Vestum har också genomfört en riktad nyemission för att kunna finansiera en del av Lakers-köpet. Emissionen har varit på 2 miljarder kronor och 850 miljoner avses användas för affären. Teckningskursen i emissionen var 95 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt på 6,9 procent jämfört med volymvägda genomsnittskursen för de senaste 10 handelsdagarna.

Emissionen tecknades av ett antal nya svenska och internationella institutionella investerare, däribland Andra AP-Fonden, Creades via kapitalförsäkring, Danske Invest, Handelsbanken Fonder, Norron Asset Management och OstVast Capital Management.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]