Publicerat 24 januari, 2022

Vestum förvärvar Kvalitetsmark som omsätter drygt 168 miljoner kronor

Bygg- och anläggningsbolaget Vestum förvärvar Kvalitetsmark som 2021 hade en omsättning på 168,5 miljoner kronor. Ebitda-resultatet blev 16,0 miljoner kronor och ebita-resultatet 15,6 miljoner, motsvarande en ebitda-marginal om 9,5 procent och ebita-marginal om 9,2 procent. Det framgår av ett pressmeddelande.

Förvärvet har elva anställda och har sitt huvudkontor i Hägersten. Kvalitetsmark utför både små och stora mark- och betongentreprenader.

Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 823 917 aktier i Vestum genom kvittningsemission.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]