Publicerat 18 juni, 2021

Vestum förvärvar Hyrex för initialt 100 miljoner kronor

Bygg- och anläggningsbolaget Vestum har tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Aluguem, under namnändring till Hyrex Holding, med de helägda dotterbolagen Hyrex, Hyrex Industri samt Alugo. Det framgår av ett pressmeddelande.

Den initiala köpeskillingen uppgår till 100 miljoner kronor och kommer i sin helhet att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 2,47 miljoner aktier i Vestum.

Det finns även en tilläggsköpeskilling på högst 60 miljoner kronor som kan komma att utbetalas till säljarna. Hyrex-koncernen bildades vid årsskiftet 2020/2021. Under perioden januari-april 2021 genererade Hyrex en omsättning om 40,9 miljoner kronor och ebita-resultat om 4,8 miljoner kronor, motsvarande en ebita-marginal om 11,7 procent.

Hyrex monterar och hyr ut byggnadsställningar, väderskydd, rullställningar och stängsel och är en av de ledande väderskyddsaktörerna i Stockholm och Uppsala. Hyrex har 87 anställda och har sitt huvudkontor i Norsborg. Transaktionen förväntas genomföras i det fjärde kvartalet i 2021.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]