Publicerat 25 maj, 2021

Vestum förvärvar fyra bolag för 451 miljoner kronor

Wesc, under namnändring till Vestum med ny inriktning på byggbranschen, har förvärvat fyra bolag med exponering mot byggindustrin för en initial total köpeskilling av 451 miljoner kronor på kassa- och skuldfri basis. Det framgår av ett pressmeddelande.

Affären avser bolagen Containertjänst i Tyresö, Mälardalens Spår och Anläggning, GGAL Group samt Installera SW. I fallet med Mälardalens Spår kan en tilläggsköpeskilling på 4 miljoner kronor bli aktuell om vissa finansiella mål för innevarande år uppnås.

De fyra bolagen tillsammans omsatte 358 miljoner kronor med en ebitda på 82 miljoner och ebita på 58 miljoner kronor kronor under 2020.

Vestum finansierar förvärven dels med kontanta medel (fördelat mellan kassa och förvärvskredit) samt genom betalning med revers som därefter kvittas mot 4,3 miljoner aktier i bolaget genom kvittningsemissioner. Dessa medför en utspädning på 5,1 procent.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]