Publicerat 23 juni, 2021

Vestum förvärvar F Forsmans VVS

Bygg- och anläggningsbolaget Vestum etablerar sig inom VVS-branschen genom ett förvärv av F Forsmans VVS. Det framgår av ett pressmeddelande.

Forsmans är ett installationsbolag och köpeskillingen, som uppgår till 33 miljoner kronor, kommer att finansieras dels med kontanta medel och dels genom en revers som avses kvittas mot aktier i Vestum.

För räkenskapsåret 2020 genererade Forsmans en omsättning om 39,2 miljoner kronor, ett ebitda-resultat om 6,5 miljoner och ett ebita-resultat om 5,2 miljoner.

Joakim Nilsson
Nyhetsbyrån Finwire
funds@finwire.se

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]