Publicerat 2 februari, 2022

Vestum förvärvar elinstallatören Galore

Bygg- och anläggningsbolaget Vestum förvärvar Uppsala-baserade elinstallatören Galore som förra året omsatte 88,5 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Affären finansieras delvis genom betalning med revers som därefter kvittas mot 520 833 aktier i Vestum genom en kvittningsemission. Utspädningseffekten är på cirka 0,1 procent.

Galores, som sysselsätter 44 personer, har främst statliga beställare som kunder och är ett lönsamt bolag. Det hade en ebitda på 8,5 miljoner kronor och ebita på 7,1 miljoner kronor under 2021.

"Bolaget har en stark avtalsportfölj och passar mycket väl in i vår grupp av specialistbolag. Galore har under de senaste fem åren uppvisat en årlig genomsnittlig tillväxt om 9 procent med god lönsamhet. Bolaget utgör vårt tredje förvärv inom elinstallationer och vi ser positivt på att fortsätta växa i segmentet, både organiskt och genom ytterligare förvärv", säger Vestums vd Conny Ryk.

Transaktionen förväntas bli slutförd inom cirka två veckor.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]