Publicerat 24 mars, 2022

Vestum förvärvar bolag som omsätter 91 miljoner kronor

Bygg- och anläggningsbolaget Vestum har ingått avtal om att förvärva Spännbalkkonsult SBK, ett specialistbolag inom betongentreprenader. Det framgår av ett pressmeddelande.

Köpeskillingen kommer till viss del finansieras genom betalning med revers som därefter kommer kvittas mot cirka 0,96 miljoner aktier i Vestum genom kvittningsemission, vilket innebär en utspädningseffekt om 0,3 procent.

Under 2021 omsatte SBK 91 miljoner kronor med en ebitda-marginal som uppges vara högre än Vestums justerade ebitda-marginal. Bolaget är verksamt i hela Sverige och dess kundbas innefattar fastighetsbolag, byggföretag och bostadsrättsföreningar.

Säljaren har åtagit sig att inte avyttra de tecknade aktierna under en period om 24 månader.

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]