Publicerat 5 oktober, 2021

Vestum förvärvar bolag med omsättning på 224 miljoner kronor

Bygg- och anläggningsbolaget Vestum förvärvar GW Asfalt & Trädgårdsanläggningar som är specialiserade inom innegårdsrenoveringar. Det framgår av ett pressmeddelande. De finansiella detaljerna är hemliga.

Vestum betalar köpeskillingen delvis med revers som efteråt kvittas mot nästan 800 000 egna aktier genom kvittningsemission. Det innebär en utspädning på cirka 0,9 procent.

Det förvärvade bolaget har 80 anställda och kom under senaste tolvmånadersperioden till sista juni 2021 att omsätta 224,3 miljoner kronor med en ebitda på 47,1 miljoner kronor och ebita på 41,9 miljoner kronor.

GW Asfalts siffror förväntas bli konsoliderade i Vestum från och med november, förutsatt att den indikativa tidsplanen för genomförande av förvärv kan följas.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]