Publicerat 19 augusti, 2021

Vestum flaggar för fortsatt hög förvärvstakt

Bygg- och anläggningsbolaget Vestum har sedan bildandet 20 maj i år aviserat 14 förvärv varav nio tillträddes under andra kvartalet.

För samtliga 14 förvärv bedöms den 12 månaders rullande omsättningen till 1 509 miljoner kronor med en justerad ebitda om 237 miljoner kronor och justerad ebita om 166 miljoner kronor motsvarande en justerad ebitda-marginal om 15,7 procent samt justerad ebita-marginal om 11,0 procent.

Bolagets vd Conny Ryk flaggar för fortsatt hög förvärvstakt efter rivstarten.

"Denna förvärvstakt förväntar vi oss kunna öka ytterligare under andra halvåret av 2021. Vid årsskiftet förväntar vi oss ha fördubblat koncernens bedömda 12-månaders rullande omsättning samt justerad ebita, till motsvarande en omsättning om 3 miljarder kronor och
justerad ebita om 330 miljoner kronor.

Enligt den formella rapporteringen uppgick o
msättningen under andra kvartalet till 36,3 miljoner kronor med ett justerat ebita-resultat på 6,1 miljoner kronor.

Vestum aviserade den 22 mars 2021 om verksamhetsändring, namnbyte från Wesc till Vestum, en riktad nyemission samt ingående avtal om att förvärva tre verksamhetsbolag. Under perioden 22 mars – 20 maj aviserades det om ytterligare ett förvärv, en riktad nyemission, ny koncernledning samt förslag till styrelseförändring.

Vestum-aktien har gått urstarkt på börsen med en uppgång på flera tusen procent i spåren av det omvända förvärvet och förändringarna.

Vestum, MkrQ2-2021
Nettoomsättning36,3
EBITA, justerat6,1

Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]