Fredrik Andersson, grundare av Percap som bland annat används av Riksbyggen, HSB och Breda Blick. Foto: Fredrik Lundell.
Publicerat 24 mars, 2021

Verktygen som underlättar den digitala stämman

Numera finns det flera specialverktyg för digitala årsstämmor som bostadsrättsföreningar kan använda. Här kan man bland annat identifiera mötesdeltagare och hålla omröstningar.   

Pandemin har lett till att många bostadsrättsföreningar behövt, och lär fortsätta behöva, hålla sina årsstämmor på distans, ofta i form av möten i Zoom eller Microsoft Teams. Numera finns det flera program som är specialdesignade för digitala stämmor som bostadsrättsföreningar kan använda sig av. Vissa av dessa hjälpmedel har inbyggd ljud- och bildinspelning och är således helhetslösningar: Andra är gjorda för att användas i kombination med exempelvis Teams eller Zoom, men har funktioner som ska förenkla saker som omröstning, dagordning, talpunkter och dokumentdelning. 

Fredrik Andersson driver bolaget Percap vars lösning är av den sistnämnda typen, och alltså ska användas i kombination med ett annat mötesprogram. 

[ Annons ]

– Vi tycker det är bättre att lämna bild och ljud till bolagen som är världsledande inom detta, och där många dessutom hunnit vänja sig vid gränssnitten, säger Fredrik Andersson.

Han tycker att nyckelordet bör vara enkelhet. Hjälpmedlet ska kunna sköta det nödvändiga för att genomföra en årsstämma digitalt, men samtidigt vara enkelt nog att lära sig att även föreningsmedlemmar med liten digital vana ska kunna använda det utan att behöva investera onödigt mycket tid. 

– En stämma är redan en stressig situation, särskilt för arrangörerna, så det finns ingen anledning att göra den extra komplicerad genom att ha en massa funktioner som ändå sällan används, säger Fredrik Andersson.  

Det viktigaste menar han är att det ska gå att ha omröstningar med juridiskt säkerställda identiteter, exempelvis via legitimering med Mobilt Bank-ID, samt att det ska gå att visa en dagordning där det dessutom är enkelt att växla mellan talare och punkter. Anledningen är att diskussioner under årsstämmor sällan fortlöper helt som planerat, utan ofta hoppar fram och tillbaka mellan olika frågor innan det fattas beslut. 

– Dessa saker kan vara jobbiga att lösa via den vanliga chattfunktionen i mötesprogram. Samma sak med att bifoga handlingar och dokument, dessa bör visas på ett eget fält i gränssnittet så att deltagarna slipper bläddra runt i chatten, säger Fredrik Andersson.  

Vad bör då användare tänka på för att få ut så mycket som möjligt av verktygen?

– Det viktigaste är att ha gjort tillräckliga förberedelser och informerat alla om hur verktygen fungerar. Styrelsen ska ha gjort en ordentlig planering och gärna haft en teststämma eller två med simulerade omröstningar, och alla medlemmar ska vara väl införstådda med hur en digital stämma kommer gå till. Känner sig vissa medlemmar fortfarande osäkra tycker jag även de borde få ha en teststämma innan den riktiga, säger Fredrik Andersson. 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]