[ Annons ]

Illustration: Dennis Eriksson
Publicerat 2 juli, 2018

Vem har företrädesrätt vid nyanställning?

Vad menas med att ha företrädesrätt till nyanställning hos sin tidigare arbetsgivare? Victoria Lindström från Fastigo reder ut förutsättningarna vid nyanställning hos arbetsgivaren.

Har man som arbetstagare varit anställd hos arbetsgivaren i sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren när anställningen upphör, kan man ha företrädesrätt till nyanställning hos arbetsgivaren. Vid säsongsanställning inträffar denna möjlighet tidigare. Anställningstiden behöver inte vara sammanhängande, utan kan vara utspridd vid flera olika tillfällen under perioden. Varje kalenderdag i anställningsförhållandet räknas, oavsett anställningsform, om arbetet utförts eller inte eller om arbetet utförts på del- eller heltid.

[ Annons ]

Som förutsättning för företrädesrätten gäller att den anställde har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller att arbetstagarens tidsbegränsade anställning hos arbetsgivaren har upphört.

Arbetstagaren måste också ha tillräckliga kvalifikationer för den aktuella tjänsten. Med det menas att arbetstagaren har de allmänna färdigheter som normalt krävs för arbetet eller att dessa kan uppnås efter en kortare upplärningstid.

Företrädesrätten gäller endast ny anställning hos arbetsgivaren som ska göras inom den driftsenhet (kontor/verkstad) och det avtalsområde som arbetstagaren tidigare arbetade på. Har inte arbetsgivaren något kollektivavtal kan arbetstagaren göra anspråk på samtliga tjänster som blir aktuella hos arbetsgivaren, under förutsättning att personen har tillräckliga kvalifikationer för arbetet.

För att få företrädesrätt krävs att arbetstagaren anmält till arbetsgivaren att han eller hon vill utnyttja sin rätt. Rätten till företräde gäller från det att arbetsgivaren överlämnat sitt uppsägningsbesked, eller besked om att fortsatt tidsbegränsad anställning inte kommer att erbjudas, och under nio månader efter att anställningen upphört.

Arbetstagaren förlorar sin företrädesrätt om denne inte kan tillträda en erbjuden anställning inom rimlig tid eller tackar nej till ett erbjudande om återanställning som kan sägas vara skäligt.

Victoria Lindström
Förhandlare/rådgivare, Fastigo

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]