[ Annons ]

Kan bostadsrättsföreningens styrelse kräva att en medlem ska göra om sin badrumsrenovering om det finns misstankar om att en tidigare renovering inte gjorts på fackmannamässigt sätt? Fastighetsägarnas jurist Ove Schramm svarar.
Publicerat 28 oktober, 2015

Vem har ansvaret för badrummet? Experten svarar

Kan bostadsrättsföreningens styrelse kräva att en medlem ska göra om sin badrumsrenovering om det finns misstankar om att en tidigare renovering inte gjorts på fackmannamässigt sätt? Fastighetsägarnas jurist Ove Schramm svarar.

 

[ Annons ]

Fråga: Några badrum i vår förening renoverades av förra ägaren före ombildningen 2004, men enligt en nyligen utförd kontroll finns det skäl att misstänka att renoveringarna inte är fackmannamässigt gjorda.

Nu ska en medlem renovera sitt badrum och kräver att styrelsen ser till att grannen över också gör en ny och dokumenterat riktig renovering. Detta för att inte riskera att få sitt nya badrum förstört av en skada i grannens badrum, som är ett av de tidigare renoverade. Vem ansvarar för badrummet och vilka krav kan ställas?

Svar: Det är stadgarna som styr vem som ansvarar för vilken del av huset. Vanligen står föreningen för det som är själva stommen och funktionen av huset som sådant, det vill säga bjälklag, ytterväggar och bärande konstruktion medan medlemmen ansvarar för det som finns i lägenheten och hör till den. Sannolikt är det därmed medlemmarnas eget ansvar att fuktspärra och sätta ytskikt i respektive badrum. Att föreningen har ombildats med befintliga badrum innebär ingen skillnad i ansvarsfördelningen.

Däremot kan naturligtvis medlemmarna ha åsikter om det var så att den styrelse som satt vid ombildningen hade information om att det förelåg fel i badrummen, men ändå inte ställde krav eller informerade om felen. Av frågan framgår inte om så var fallet och sannolikt har det ändå gått allt för lång tid för att medlemmen ska kunna ställa några krav.

Om styrelsen känner till att medlemmar har badrum som är i så dåligt skick att de inte bör användas utan risk för skador bör styrelsen agera. Om det uppkommer skador när man i förväg känt till riskerna är det inte säkert att försäkringsbolagen kommer att ersätta skadorna.  Det kan också vara försumligt att använda ett dåligt badrum om man känner till riskerna. Därmed kan en medlem som ändå fortsätter använda badrummet riskera att få stå för såväl föreningens som grannens skadekostnader.

Föreligger det en omedelbar fara för skador, exempelvis om tätskikt helt skulle saknas, har styrelsen rätt att efter anmodan på medlemmens bekostnad åtgärda felet. Men eftersom badrummet i detta exempel inte har förändrats på många år är det tveksamt om styrelsen har den rätten. Tvångsmedel av det slaget är extremt ovanliga.

Mitt råd till styrelsen är att bättre utreda om det föreligger en ökad risk för skada. Om det är så kan man tillskriva medlemmen för att medvetandegöra denne om att risker föreligger och uppmana till renovering. Därmed har den boende fått vetskap och kan vid en skada eventuellt anses försumlig. Om risk för skada är akut kan styrelsen dessutom uppmana medlemmen att sluta nyttja badrummet.

Vad gäller dokumentation vid en medlems renovering är det bra om sådan finns för att säkerställa att allt utförts fackmässigt. Men styrelsen kan inte vidta några åtgärder mot en medlem som inte uppvisar dokumentationen. Detta eftersom stadgarna säger att det är medlemmens eget ansvar att renovera tät- och ytskikt, inte styrelsens.

Ove Schramm
fastighetsjurist, Fastighetsägarna Sverige

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]