Publicerat 5 juli, 2016

Vem bär ansvaret vid kraftiga skyfall?

Malmö drabbades förra sommaren av vad som på skånska skulle kunna kallas ”ett riktigt räligt regn”. Kostnaden för översvämningen blev 600 miljoner. Frågan som diskuterades på VA Syds seminarium i Almedalen är vem som ska betala för skadorna och vem som är ansvarig vid kraftiga skyfall.

Skyfallen som drabbade Malmö i augusti 2014 motsvarade 11 stycken vattenfyllda Turning Torsos som regnade ner. I Malmö och Lund är 30 procent av marken allmän platsmark och 70 procent kvartersmark. Mycket kan göras på den allmänna marken, men svårare blir det med kvartersmarken.

[ Annons ]

Vad paneldeltagarna på VA Syd seminarium var överens om var att en bättre lagstiftning, ansvarsfördelning och samordning behövs. Och det behövs nu.

– Det saknas relevant lagstiftning och tydlig ansvarsfördelning för att kunna klimatsäkra våra fastigheter och städer. Vi befinner oss i ett läge där klimatanpassningen av våra städer antas ske på något slags ideell basis och där samarbeten ska lösa en situation med motstridiga intressen, säger Carina Svensson, förbundsordförande i VA SYD (S).

Milan Obradovic, ordförande i tekniska nämnden i Malmö Stad, efterfrågade en skyfallsplan för hur liknande situationer som den i Malmö ska hanteras.

– Politikerna måste kliva fram i frågan och vi måste få hjälp på regional nivå och även stöd från regeringen.

Dessutom är finansieringsfrågan viktig att reda ut.

– Statens roll är viktig och de medel som finns idag är väldigt begränsade. Staten måste öka sina medel. Men när det gäller finansieringen kommer även fastighetsägarna och försäkringsbolagen in, sa Bijan Zainali, ordförande programberedningen för klimat, SKL.

Rikard Silvefur, samhällspolitisk expert på Fastighetsägarna Sverige, underströk att det kan bli ytterst kostsamt för samhället om det inte finns beredskap och en tydlig ansvarskedja för hur kommunerna ska agera vid kraftiga skyfall.

– Akuten på Södersjukhuset i Stockholm tvingades vid ett tillfälle att stängas på grund av översvämningar. Det är fruktansvärt vad det kan få för konsekvenser, och vad kostar inte det samhället?

Rikard Silverfur föreslog att den lag som finns om skydd mot olyckor vid brand även borde gälla vid översvämningar.

Ett område som lyftes fram som ett gott exempel för hur bostadsområden kan byggas för att klara av kraftiga skyfall var ekostaden Augustenborg i Malmö. Här kan du läsa mer om projektet och de lösningar som tagits fram för att skapa ett öppet system för dagvatten.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]