Publicerat 12 februari, 2021

Veidekkes omsättning som väntat och resultat ökar under fjärde kvartalet

Byggbolaget Veidekke redovisar en omsättning i linje med förväntningarna under fjärde kvartalet.

Omsättningen steg 2,3 procent till 10 274 miljoner norska kronor (10 039). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 10 260.

Resultatet före skatt var 391 miljoner norska kronor (-83).

Resultat per aktie hamnade på 2,0 norska kronor (0,6).

Orderingången landade på 9 800 miljoner norska kronor (9 900). Orderboken uppgick vid årets slut till 37,5 miljarder norska kronor.

I utdelning föreslås 5,75 norska kronor.

Bolaget spår att byggsektorn minskar med 6 procent under 2021 men kvarstår vid höga nivåer i ett historiskt perspektiv. Aktivitetsnivån i Sverige och Norge väntas fortsätta vara högt under 2021 och 2022.

Veidekke, MNOKQ4-2020KonsensusFörändring mot konsensusQ4-2019Förändring
Orderingång9 8009 900-1,0%
Nettoomsättning10 27410 2600,1%10 0392,3%
Resultat före skatt391-83
Resultat per aktie, NOK2,00,6233,3%
Utdelning per aktie, NOK5,75
Konsensusdata från Bloomberg

Anna Sundström
anna.sundstrom@finwire.se, 0733-988 404
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]