Publicerat 18 augusti, 2022

Veidekkes omsättning över förväntan

Byggbolaget Veidekke redovisar en omsättning i linje med förväntat under andra kvartalet. Rörelsevinsten ökade.

Omsättningen steg 0,9 procent till 9 902 miljoner norska kronor (9 810). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 9 780.

"Vi är mycket nöjda med att fyra av våra fem affärsområden förbättrade sina marginaler på utmanande marknader. Koncernens totala resultat sjönk dock något jämfört med förra året, främst till följd av orealiserade kapitalförluster på våra finansiella investeringar", säger Jimmy Bengtsson, Veidekkes koncernchef.

Ebitda-resultatet blev 609 miljoner norska kronor (611), med en ebitda-marginal på 6,2 procent (6,2).

Rörelseresultatet blev 388 miljoner norska kronor (380). Rörelsemarginalen var 3,9 procent (3,9).

Resultatet efter skatt blev 275 miljoner norska kronor (303).

Orderingången landade på 13 151 miljoner norska kronor (10 064).

Veidekke, MNOKQ2-2022KonsensusFörändring mot konsensusQ2-2021Förändring
Orderingång13 15110 06430,7%
Nettoomsättning9 9029 7801,2%9 8100,9%
EBITDA609611-0,3%
EBITDA-marginal6,2%6,2%
Rörelseresultat3883802,1%
Rörelsemarginal3,9%3,9%
Nettoresultat275303-9,2%
Konsensusdata från Bloomberg

Joel Andersson
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]