Publicerat 6 maj, 2021

Veidekke vänder till vinst i Q1

Byggbolaget Veidekke redovisar en omsättning i linje med förväntat under första kvartalet. Resultatet vände till att bli positivt och var betydligt över förväntan.

Omsättningen uppgick till till 8 311 miljoner norska kronor (8 443). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 8 410.

Ebitda-resultat blev 248 miljoner norska kronor (117), med en ebitda-marginal på 3,0 procent (1,4).

Rörelseresultatet blev 29 miljoner norska kronor (-109). Rörelsemarginalen var 0,3 procent.

Resultatet före skatt var 22 miljoner norska kronor (-128).

Resultatet efter skatt blev 22 miljoner norska kronor (-79), analytikerkonsensus -5,14.

Orderingången landade på 9 807 miljoner norska kronor (7 209).

Under kvartalet har bland annat Veidekke Infrastructure och Veidekke Danmark förbättrat sina resultat i förhållande till fjolårsperioden. Byggverksamheten och den svenska grenen presterade i linje med samma period 2020. Det första kvartalet är annars traditionellt en svag period för bolaget på grund av säsongsfaktorer.

Veidekke höjer i rapporten sin målsättning för rörelsemarginalen. Denna ska nu överstiga 5 procent före 2025. Det nuvarande målet är en marginal på 4 procent under 2022.

Veidekke, MNOKQ1-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ1-2020Förändring
Orderingång9 8077 20936,0%
Nettoomsättning8 3118 410-1,2%8 443-1,6%
EBITDA248117112,0%
EBITDA-marginal3,0%1,4%
Rörelseresultat29-109
Rörelsemarginal0,3%
Resultat före skatt22-128
Nettoresultat22-5,14-79
Konsensusdata från Bloomberg

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]