Publicerat 7 maj, 2020

Veidekke drar tillbaka prognos på grund av osäkerheten

Norska byggbolaget Veidekke redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en nettoförlust mot föregående periods vinst.

Omsättningen steg 4,5 procent till 8 443 miljoner norska kronor (8 076). Väntat var en omsättning på 8 280 miljoner norska kronor enligt Bloombergs sammanställning.

Ebitda-resultat för kvarvarande verksamhet blev 117 miljoner norska kronor (94), med en ebitda-marginal på 1,4 procent (1,2).

Resultatet före skatt var -128 miljoner norska kronor (-99).

Resultatet efter skatt blev -79 miljoner norska kronor (35).

Veidekke står fast vid sina långsiktiga mål men på grund av osäkerheten drar bolaget tillbaka den tidigare vinstprognosen för 2020.

Veidekke, MNOKQ1-2020Q1-2019Förändring
Nettoomsättning8 4438 0764,5%
EBITDA1179424,5%
EBITDA-marginal1,4%1,2%
Resultat före skatt-128-99
Nettoresultat-7935

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]