Illustration-Andersson Jönsson landskapsarkitekter
Publicerat 16 oktober, 2018

De bygger Stockholms största parkeringsgarage

Veidekke anläggning har fått i uppdrag att bygga en underjordisk garageanläggning under Hagastaden. Ordern är värd 206 miljoner kronor.

Med sina 1022 platser och 550 meter i längd blir P-hus Hagastaden Stockholms största. När det är färdigställt 2021 anläggs Norra stationsparken på dess tak.

[ Annons ]

– P-hus Hagastaden är en förutsättning för att stora delar av Hagastaden ska kunna byggas. Då stadsdelen till stora delar är en överbyggnad över spår- och vägområden kan många byggherrar inte lösa parkeringsbehovet inom den egna fastigheten. Detta gör byggprojektet även komplext. Vi började bygga garaget redan 2014 och huvuddelen kommer nu att utföras av Veidekke fram till 2021. Väl klart år 2022 kommer garaget med över 1 000 parkeringsplatser lösa parkeringsbehovet för över 2 000 lägenheter, säger Stockholm Parkerings VD Christian Rockberger.

Hagastaden knyter samman Solna och Stockholm med 6 000 nya bostäder och 50 000 arbetsplatser. Veidekke är sedan tidigare delaktiga i bygget, bland annat genom byggnation av bostäder.

– Vi är tacksamma för förtroendet att bygga P-hus Hagastaden. Det är ett uppdrag där vi får användning av vår kompetens inom främst betongarbeten. Vi kommer som när vi byggde Stigbergsgaraget tillsammans med Stockholm Parkering att använda vår gemensamma kunskap för att hitta bra lösningar för att minimera arbetsmiljörisker för såväl våra egna anställda och UE:s personal som tredje man och påverkan på omgivningen, säger Jenny Johansson arbetschef på Veidekke.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]