Per-Martin Eriksson, VD, Veidekke bostäder, som nu blir Veidekke Eiendom Foto: Veidekke
Publicerat 26 augusti, 2019

Veidekke bostad blir Eiendom

Veidekke Bostad byter namn. Från och med den 1 september heter bolaget Eiendom. Namnbytet görs för att bredda verksamheten och samtidigt stärka banden till Norge.

Sedan bildandet 1997 har Veidekke Bostad vuxit till att bli en av Sveriges största bostadsutvecklare. Men nu byter man alltså namn till Eiendom.

[ Annons ]

– Vi ser att Veidekke Bostad blir alltför avgränsat som namn när vi differentierar vår affär. Därför känns namnbytet logiskt och rätt då namnet Eiendom bättre speglar vår breddade affär, säger Per-Martin Eriksson, vd Veidekke Eiendom.

Den interna strukturen i bolaget gör det möjligt för Veidekke att utföra stora och komplexa projekt i egen regi.

– Vi ser en växande efterfrågan på riktigt stora projekt med blandad bebyggelse, från bostäder till skolor, serviceinrättningar och kommersiella lokaler, anser Per-Martin Eriksson.

Bolagets namnändring syftar även till att fortsätta expansionen på den svenska marknaden. Förutom kommersiell fastighetsutveckling etableras en egen resultatenhet för flerbostadshus och kommersiella fastigheter med stomme i massivträ.

– Intresset för flerbostadshus i trä är stort över hela landet. Genom vårt förvärv av Folkhem står vi starka i Stockholm. Nu siktar vi på att över tid etablera trähus även i övriga geografier med början i Göteborg och Malmö.

Namnändringen innebär att Veidekke konsoliderar sin fastighetsutveckling i två grenar: Eiendom Norge och Eiendom Sverige. Målet är att de båda affärsområdena ska skapa synergier genom delade kostnader för utveckling, utbyte av erfarenheter och samarbete kring strategiska gemensamma frågor.

–  Veidekke är ett norskt företag och nu stärker vi banden till Norge, samtidigt som vi skapar vi förutsättningar för att ta nästa steg i vår långsiktiga utveckling i Sverige, säger Per-Martin Eriksson.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]