En kallare vinter har i år gett en ökad förbränning av fossila bränslen i el- och värmeproduktion.
Publicerat 5 september, 2016

Kall vinter bakom ökade utsläpp

Högre takt i el- och värmeproduktionen bakom ökningen. ”Viktigt att användningen av fossila bränslen synliggörs”, kommenterar Fastighetsägarna Sveriges näringspolitiska expert.

Det har varit kallare i år än 2015 och 2014. Det kan vara förklaringen till att Sveriges utsläpp av växthusgaser ökade med 1,9 procent till 16,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter under årets första kvartal jämfört med samma period förra året. Utsläppen har inte varit så höga sedan det första kvartalet år 2013. Siffrorna kommer från en ny rapport från Statistiska Centralbyrån.

[ Annons ]

– Anledningen till det är att vi ser en ökning inom el- gas- och värmeverk, alltså produktion av el och värme, säger Susanna Roth, utredare på SCB, till Sveriges Radio Ekot.

För el- gas- och värmeverken ses en ökad användning av fossila bränslen, framför allt naturgas, vilket bidragit till utsläppsökningen. En förklaring till den ökade användningen av fossila bränslen är att temperaturen första kvartalet 2016 var lägre än motsvarande period 2015 vilket ökade behovet av energi för uppvärmning.

– Ett ökat utsläpp är naturligtvis inte bra. Samtidigt är det nyttigt det tydliggörs hur spetslaster och förbränning av fossila bränslen i kraftvärmeverk för fjärrvärme bidrar till utsläppen, kommenterar Rikard Silverfur, näringspolitisk expert hos Fastighetsägarna Sverige.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]