Trähussafari i Växjö. Foto: Henrik Björnsson.
Publicerat 29 augusti, 2016

Växjö vill få fler att bygga i trä

Växjö kommun har som målsättning att 50 procent av det kommunala byggandet ska vara i trä år 2020. I dag är siffran 10 procent. För att sprida modellen för fler trähus bjöd man därför in till trähussafari.

Växjö har utvecklats till en modern trästad. Från att ha varit först i landet med ett flertal byggprojekt är kommunens målsättning i dag att 50 procent av det kommunala byggandet ska vara i trä år 2020. Detta för att materialet har så pass stora klimatfördelar.

[ Annons ]

– Ur ett livscykelperspektiv kommer inget material i närheten av trä vad gäller klimatfördelarna. Men behovet av att dela kunskaper och erfarenheter mellan olika sektorer är stort om det ska bli fart på byggandet, säger Lena Ek, ordförande i Södra skogsägarna, i ett pressmeddelande.

Som ett led i att sprida Växjös samverkansmodell för fler bostäder i trä bjöd Södra, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Växjö kommun och Linnéuniversitetet in till en trähussafari där besökarna fick titta på de första höga trähusen, universitetet och på pågående byggprojekt.

Skogsägarföreningen Södra var tydliga med sitt budskap till deltagarna under safarin: Om Sverige ska ta täten i klimatsmart byggande måste initiativ tas på flera nivåer. Samverkansmodeller måste utvecklas inom kommunerna och regeringen se över forskning och utbildning. Då ökar potentialen för investeringar i förädling och produktion av trämaterial, vilket också skapar fler jobb i hela Sverige.

Vid Linnéuniversitetet bedrivs så väl skoglig som teknisk forskning med syfte att förstå och vidareutveckla trämaterial, produkter och byggnader i trä. På så sätt ges möjlighet till kunskapsutbyte mellan den skogligt orienterade och den tekniskt inriktade forskningen.

– På sikt tror vi att det är en nyckel till att säkra en fortsatt produkt- och teknikutveckling, förklarade Johan Vessby, prefekt vid institutionen för byggteknik vid Linnéuniversitetet för deltagarna.

Trähussafarin i Växjö anordnades den 26 augusti. Ett 50-tal deltagare från 12 kommuner i södra Sverige deltog i safarin.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]