Foto: Shutterstock.
Publicerat 18 januari, 2018

Växjö kommun vill utveckla bostäder i industriområde

Industriområdet i Västra mark i Växjö ska utvecklas. I planeringen pratas det bland annat om bostäder.

Det är Växjö kommun som planerar att utveckla industriområdet i Västra mark. Den första åtgärden blir att ta fram ett planprogram. Olika fastighetsägare och näringsidkare ska bjudas in till ett ”dialogmöte”.

[ Annons ]

– Detaljplanerna i området tillåter olika saker, en del är industrifastigheter, en del handel och kontor och då vill vi tillsammans med fastighetsägarna ta ett mer samlat grepp. I översiktsplanen är Västra mark utpekat som ett omvandlingsområde där det både kan vara handel och kontor samt bostäder, säger Paul Herbertsson, planeringschef på Växjö kommun till Smålandsposten.

För att det ska bli tal om bostäder i området krävs dock att även gator, torg, parker och grönområden anläggs. I dagsläget finns här bland annat gasföretaget AGA:s 16 000 kvadratmeter stora fastighet, som redan dragit till sig ett stort intresse från flera exploatörer.

– Då är det bra om vi tänker till och har en dialog om vad som ska ske framöver. Vi behöver en strategi för området, säger Per Schöldberg

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]